„Septynios žvaigždės“

ADVERTISEMENT

Kasmet, įpusėjus adventui, daugiau kaip tris dešimtmečius laukdavome kvietimo į šią  šventę.  Toronto Prisikėlimo parapija ir Toronto mišrus lietuvių choras „Volungė” kviesdavo į tradicinę maldos ir kalėdinės muzikos popietę, kuri savo kaskart kitokia programa, šviesų iliuminacija tarsi atverdavo kelią Gerajai Naujienai ateiti. Šiemetinis adventas, ir ne tik adventas – visas pusmetis, dėl COVID-19 grėsmių buvo tylos, atsiskyrimo laikas. Bet prieš pačias Kalėdas kvietimo sulaukėme – atnaujintame Prisikėlimo parapijos tinklalapyje buvome pasveikinti nuotoliniu kalėdinės muzikos ir eilėraščių bei tekstų įrašu „Septynios žvaigždės“.

Šventinėmis dienomis suraskime laiko ir pasižiūrėkime šią programą kartu su visa šeima ar būdami po vieną. Klasikinės ir lietuviškos kalėdinės giesmės, rami kanklių muzika mums leis prisiminti tikrąją Kalėdų šventės prasmę, pajusti tą ypatingą nuotaiką.