„Kretingos“ kalėdinė popietė visiems

Jeigu paklausite kelių kartų Kanados lietuvius, kas yra „Kretinga“, kiekvienas atsakytų savaip. Tai vasara, saulė, ežero pakrantėse saulės įkaitintas smėlis, gaivus pušų kvapas, kartais – ir lietus. Toronto Prisikėlimo parapijos vaikų ir jaunimo stovykla – daugelį dešimtmečių  neatsiejama  jaunųjų lietuvaičių vasaros dalis, kuri padovanoja ne tik neblėstančius prisiminimus, bet ir  ilgai išliekančią draugystę. Kiekvieną vasarą pasikartoja ta istorija, kai Georgia Bay ežero pakrančių ramybę kelioms savaitėms sudrumsčia jaunatviški balsai. Jeigu stovyklos pušys prabiltų, jos papasakotų daug istorijų apie „Kretingos“ vasaras. Tik praėjusi vasara buvo išskirtinė – pirmą kartą per 65 metus stovyklos nameliai buvo tylūs ir  tušti dėl pandemijos grėsmės. Bet „Kretingos“ bendrija – dabartiniai stovyklautojai ir jų vadovai, stovyklos tvarkdariai ir rėmėjai, nenuleido rankų ir šiuo nelengvu metu. Pakvietę savo talentu pasidalinti grojančius, šokančius, dainuojančius lietuvaičius  gruodžio 20 d. surengė nuotolinę kalėdinę šventę, pakviesdami į ją „Kretingos“ draugus, rėmėjus, esamus ir būsimus stovyklautojus. Kalėdinėje programoje matėme A.Kaknevičiaus filmuotus stovyklos gyvenimo vaizdus,  o muzikinėje dalyje, kurią, kantriai įveikdamas techninius ryšių nesklandumus, rikiavo Dominykas Gužauskas, skambėjo giesmės ir dainos, gitaros ir fortepijono muzika, eiliuoti kalėdiniai sveikinimai ir smagus šokis.  Prel. E.Putrimo žodžiai priminė apie Kristaus gimimo šventės prasmę ir jos paliekamą šviesą, kuria esame įpareigoti dalintis su kitais. Toronto Prisikėlimo parapijos klebono J.Šileikos, OFM, pasveikinimas ir padėka buvo skirti kalėdinės popietės rengėjams, ilgamečiams stovyklos organizatoriams ir vadovams.

Iš Otavos „Kretingos“ muzikinės programos dalyvius ir žiūrovus šv. Kalėdų ir ateinančių Naujųjų metų proga pasveikino Lietuvos ambasadorius Kanadoje  Darius  Skusevičius.

O mes, beveik 8 dešimtys žiūrovų, esame dėkingi meninės programos atlikėjams ir  organizatoriams už jaunatvišką kalėdinę popietę.

Stop kadrai iš „Kretingos“ stovyklos  nuotolinės kalėdinės popietės: