Komunizmo aukų istorijos muziejus Vašingtone

Advertisement

Vašingtone, DC, birželio 13-ąją atidarytas pirmasis ir kol kas vienintelis JAV istorijos muziejus, skirtas komunizmo aukoms atminti. Jis skirtas atskleisti komunizmo istoriją, tiek jo dabartinį pasaulinį išplitimą Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje. Muziejų sudaro parodų, konferencijų ir renginių erdvės. Pirmame jo aukšte yra trys pagrindinės lankytojams skirtos galerijos, kurios pasakoja komunizmo istoriją ne tik per artefaktus, bet ir pasitelkiant šiuolaikines ryšių priemones. Pastatas, kuriame įsikūrė Komunizmo aukų muziejus, yra pačiame Vašingtono centre, McPherson aikštėje (900, 15th St NW). Muziejus priklauso Komunizmo aukų memorialo fondui – pelno nesiekiančiai švietimo, tyrimų ir žmogaus teisių organizacijai Jungtinėse Amerikos Valstijose. Muziejaus steigimui 1993 metais pritarė JAV kongresas.

„Po Sovietų Sąjungos žlugimo 1991 m. tiek amerikiečiai, tiek Vakarų Europos gyventojai pradėjo užmiršti traumuojantį komunizmo palikimą ir šio režimo nusikaltimus milijonams žmonių visame pasaulyje“, – sako vienas iš Komunizmo aukų Vašingtone muziejaus steigėjų ir buvęs Komunizmo aukų memorialo fondo vadovas dr. Lee Edwards. Pasak dr. Elizabeth Edwards Spalding, Komunizmo aukų muziejaus vicepirmininkės ir vienos iš jo steigėjų, vakarietiškoje kultūroje pakankamai daug klaidingo supratimo apie komunizmą, todėl muziejaus viena paskirčių – silpninti šios destruktyvios ideologijos paveikumą šiandieninėse visuomenėse.

Lietuva prisideda prie šio muziejaus kūrimo, skirdama tam savo eksponatus iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Vilnius). Juos atrinko konkursą laimėjusio valstybės istorinės atminties projekto kuratorė Ramunė Driaučiūnaitė kartu su muziejaus fondų saugotojų komanda. Muziejaus Vašingtone parodoje matysime lietuvio,politinio kalinio, asmens žymėjimo numerį, Sibiro tremtinio rožinį iš duonos, tabokinę su išraižytu tėvynės ilgesio posmu, KGB pareigūnų kratos metu konfiskuotą Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos numerį ir perfotografuotą Kronikos numerio juostelę, skirtą slaptam gabenimui į Vakarus – skleisti žinią apie 50 metų trukusią Sovietų Sąjungos okupaciją Lietuvoje“, – sako muziejininkė Ramunė Driaučiūnaitė.

Rožinis iš duonos minkštimo, padarytas Intos lageryje kalinto politinio kalinio, kunigo Eduardo Simaškos. Komijos ASSR, Rusija
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių