Gyvoji istorijos pamoka Kanados lietuvių vaikams

Birželio 11 d., Kanados lietuvių bendruomenė, Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje pakvietė Kanados lietuvių vaikus kartu paminėti Gedulo ir Vilties dieną, susipažinti su svarbia Lietuvos istorijos dalimi. Kanados lietuviai gyvana įvairiose šalies vietose, susirinkti kartu dėl didelių nuotolių neįmanoma, tad renginys vyko nuotoliniu būdu. Apie skaudžius Lietuvos istorijos dešimtmečius  renginio dalyviams papasakojo ambasadorius Darius Skusevičius. Kanados lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas Kazimieras Deksnys pabrėžė, kaip svarbu Kanados lietuviams ir lietuviškos kilmės kanadiečiams žinoti Lietuvos ir lietuvių išeivijos istoriją, tai padeda islaikyti tarpusavio ryšius, gyvenant išeivijoje ir su Lietuva.

Renginio vedėja ir viena iš organizatorių Rūta Vrubliauskaitė – Tryon (Vankuveris, Br.Kolumbija)papasakojo apie lietuvių,šeimų, ypač vaikų, gyvenimą ir patirtį Sibiro tremtyje, savo pasakojimą papildydama nuotraukomis iš asmeninių ir istorinių Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro archyvų. Dalyviams buvo įdomu išgirsti apie daugelį metų trukusią Lietuvos jaunimo “Misija : Sibiras”veiklą, jos pastangas išsaugoti tremtinių, amžiams likusių tremties vietoje, atminimą. Praėjusiais metais vaikai darė tremties kryžius, o šiemet jie kūrė atminimo paminklus tremtiniams.

Pokalbio pabaigoje dalyvius Lietuvos ambasada Kanadoje pakvietė pasižiūrėti G.Beinoriūtės animacinį kino filmą “Gyveno senelis ir bobutė”.

Nuotraukose stopkadrai iš nuotolinio renginio: