IN MEMORIAM VINCAS PIEČAITIS

ADVERTISEMENT

August 1, 1932 – July 10, 2020

Our beloved Vincas died Friday, July 10, 2020

For 58 years beloved husband and partner of Silvija, beloved dad of Daiva (Richard Lapas), beloved TĖVUKAS of Viktoras and Luke, beloved brother of Stasė and Juozas (predeceased), beloved uncle of two nieces, five nephews and their families in Montreal, Ottawa, U.S.A. and Lithuania. Our loss defies words.

He was the organiser, the booster, the can-do guy in our lives and in the Lithuanian Canadian community in Montreal and later in Toronto. The optimist, the worker,  the encourager, the guy with a smile ready to party at the drop of a hat, lately with a snifter of Courvoisier XO in hand!

He will be missed by his many relatives and friends.  A life well lived and a man well loved.

Because of the latest COVID-19 restrictions, a small private family-only Funeral Mass has been held, followed by placement of ashes at St. John’s Lithuanian Cemetery Columbarium. A celebration of life will be held on a later date where everyone will be welcome.

In memory of Vincas, if desired, donations may be made to Labdara Nursing Home and/or Special Olympics Canada.

Silvija and Family

UŽUOJAUTA
Dėl VINCO PIEČAIČIO, ilgamečio Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos ‘Žiburiai’ nario, nuoširdaus Tėviškės žiburių rėmėjo, mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną Silviją, dukrą Daivą ir jos šeimą bei visus artimuosius. KLKKD “Žiburiai” valdyba
UŽUOJAUTA
Montrealio užuojauta

Toronte mirė Vincas Piečaitis, daugelį  metų gyvenęs Montrealyje. Atvykęs  į Kanadą po II Pasaulinio karo, jis  įsijungė į Aušros Vartų parapijos, Montrealio lietuvių bendruomenės, lietuvių skautų veiklą,dalyvavo  lietuvių sporto ir tautinių šokių grupėse bei kitose organizacijose. Persikėlęs į Torontą, ir  ten tęsė savo lietuvišką veiklą. Užuojauta jo žmonai Silvijai, dukrai Daivai su šeima, seseriai Stasei Naruševičienei, Piečaičių giminei ir visiems artimiesiems.    Kun.P.Mališka