Vasaros renginys Vankuveryje

Pokalbis apie knygąs: „Iš pelenų: dvi nykstančios Europos kalbos vertime”.

Kai Maryte Racys ir Rachel Mines pirmą kartą susitiko prie kavos puodelio kavinėje „Cafe Calabria” Vankuverio Commercial Drive gatvėje, jos iškart pastebėjo, kad turi daug bendro. Jos ne tik abi buvo vertėjos, ne tik abi kilusios iš Žemaitijos regiono, Lietuvoje, bet ir abi išleido knygas 2020 m. pavasarį – taigi, prasidėjus koronaviruso pandemijai, jų knygų pristatymai buvo neįvykę. Tad abi vertėjos  nusprendė paminėti savo lietuvišką paveldą ir savo knygas atidėtu pristatymu „Iš pelenų: dvi nykstančios Europos kalbos vertime”. Renginys įvyko birželio 9 d. Vankuveryje, Italų kultūros centre.

Marytė Racys yra lietuvių rašytojos klasikės Julijos Žymantienės (liaudyje žinomos kaip Žemaitė) proanūkė. M. Racys pristatė savo knygą (išverstą kartu su Violeta Kelertas) „Santuoka iš meilės: A Nineteenth-Century Lithuanian Woman’s Fight for Justice), kuri yra pirmasis Žemaitės raštų vertimas į anglų kalbą.

Holokaustą išgyvenusių latvių ir lietuvių kilmės dukra Rachel Mines, kuriai pernai buvo atkurta Lietuvos pilietybė, nuo 2013 m. verčia jidiš literatūrą. Mines pristatė savo knygą „Varžovai” ir kitos Jono Rosenfeldo istorijos” – XX a. pradžioje Ukrainoje gimusio jidiš rašytojo apsakymų rinkinį.

Nors iš pažiūros atrodo, kad Žemaitė ir Rosenfeldas turi mažai ką bendro, abu buvo savamoksliai rašytojai, kilę iš skurdžios aplinkos, savo kūryboje palaikantys nuskriaustus žmones – moteris, darbininkus, neturtingus ir marginalizuotus asmenis – ir rašantys savo gimtosiomis kalbomis. XIX ir XX a. sandūroje daugelis Europos kalbų ir literatūrų buvo puolamos. Lietuvių kalbą slopino rusų, o vėliau sovietų okupantai.J idiš kalba buvo beveik išnaikinta iš Europos žemės, kai dauguma ja kalbėjusių Rytų Europos žydų buvo nužudyti per Holokaustą. Vakaro metu buvo pagerbtas turtingas abiejų kalbų kultūrinis ir lingvistinis paveldas.

Pajamos, gautos už aukas ir parduotas knygas, buvo skirtos fondui „Maple Hope Foundation”, kuris teikia medicininę ir kitą pagalbą Ukrainai.

Rachel Mines, Vankuveris, Br.Kolumbija, rengėjų ntrs.

Iš anglų kalbos vertė SK