Už jūsų ir mūsų laisvę

ADVERTISEMENT

Vakaras, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atstatymui paminėti ir kovojančios už laisvę Ukrainos paramai

Vakaro programoje: D.Skusevičiaus, Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Kanadoje, kalba; Kanados ukrainiečių kongreso atstovų, Kanados lietuvių bendruomenės ir kitų svečių pasisakymai.

Muzikinę programą rengia Toronto simfoninio orkestro, kvarteto „Gelato“ atlikėjai:

• Eric Abramovitz, klarnetas
• Atis Bankas, smuikas
• Tanya Charles Iveniuk
• Ilona Damašius-Beres, fortepijonas
• Natalya Gennadi, sopranas
• Ismayil Hajiyev, fortepijonas
• Victoria Korchinsky-Kogan, fortepijonas
• Colin Meyer, obojus
• Remi Pelletier, altas
• Matti Pulkki, akordeonas
• Mira Solovianenko, sopranas
• Jonathan Tortolano, violončelė
• Gloria Verhovsky, smuikas
• Kelly Zimba Lukic, fleita.

Įėjimas nemokamas, kviečiami dalyvauti visi.

Vakaro metu bus renkamos aukos Ukrainos paramai. Čekius rašyti Canada-Ukraine Foundation, pažymint paramos tikslą – Ukrainian Humanitarian Appeal. Norintys gali aukoti iš anksto www.cufoundation.ca.

Ukrainian Humanitarian Appeal – specialus paramos fondas, kurį įsteigė ir užregistravo federacinėje Kanados mokesčių agentūroje, Kanados – Ukrainos Fondas kartu su Kanados ukrainiečių Kongresu. Surinktos lėšos skiriamos humanitarinei Ukrainos žmonių pagalbai – maistui, higienos ir medicininės pagalbos poreikiams, būstui ir saugumui užtikrinti.

Renginio organizatoriai: Toronto Lietuvių Namai, Kanados Lietuvių bendruomenė, Lietuvos Respublikos Ambasada Kanadoje