Protesto mitingas prie Rusijos konsulato #STOP RUSSIAN AGGRESSION

Ukrainian Demonstration March 6
Advertisement

Sekmadienį, kovo 6-ąją, daugiau kaip tūkstantis Toronto gyventojų, įvairiausių bendruomenių atstovų, rinkosi prie St. Clair Avenue, East, 60-uoju numeriu pažymėto pastato, kur įsikūręs Rusijos konsulatas. Vėliavos ir šūkiai, kalbėtojų pasisakymai smerkė brutalius Rusijos karo veiksmus Ukrainoje, reikalavo sustabdyti taikių Ukrainos žmonių žudymą, sukurti saugius „žaliuosius“ koridorius pabėgėliams pasitraukti iš karo veiksmų zonos. Vienas mitingo dalyvis, turėjęs dvigubą Rusijos ir Ukrainos pilietybę, viešai sudegino Rusijos pasą, atsižadėdamas šios agresyvios, visus tarptautinius susitarimus laužančios valstybės. Protesto mitinge dalyvavo ir kalbėjo Kanados Ukrainiečių kongreso pirmininkė Aleksandra Chyczij, buvo renkamos lėšos Ukrainos gynėjams paremti. Kiek vėliau paraginti mitingo organizatorių, protesto dalyviai nuėjo iki JAV konsulato. Čia buvo raginama kuo greičiau paskelbti „No Fly Zone“ virš Ukrainos ir skubiai telkti didesnę karinę paramą Ukrainai.

Protesto mitinge su valstybinėmis vėliavomis dalyvavo ir Kanados lietuvių bendruomenės atstovai, kuriems labai suprantamas Kanados ukrainiečių ir Ukrainos žmonių nerimas dėl griaunamos valstybės ir galimos Rusijos okupacijos. Prieš 32 metus į panašius protestus, reikalaudami laisvės savoms valstybėms, rinkosi vyresnioji lietuvių karta ir kitų Baltijos valstybių žmonės.

Rusija prieš 11 dienų užpuolė Ukrainą, laužydama anksčiau pasirašytus tarptautinius susitarimus. Pagal tarptautinio Raudonojo Kryžiaus duomenis yra beveik keturi šimtai žuvusių civilių gyventojų, tarp jų nemažai vaikų, arti tūkstančio sužeistų. Iš Ukrainos į kaimynines Europos valstybes pasitraukė 1,5mln. Ukrainos gyventojų. Lietuvoje jau priimta daugiau kaip 3 tūkstančiai pabėgėlių, atvežta keli šimtai vaikų.