Sveika, Kretinga!

ADVERTISEMENT

Po dviejų tylos ir ramybės metų „Kretingos“ stovyklą supančiuose pušynuose vėl suskambo jauni balsai. Pagal tuometinius Ontario provincijos sveikatos tarnybos reikalavimus dėl COVID 19 pandemijos Toronto Prisikėlimo parapijos jaunimo ir vaikų stovykla Kretinga per daugelį veiklos dešimtmečių tuos dvejus metus buvo uždaryta. Tik šį pavasarį, sumažėjus visoms koronaviruso grėsmėms ir pasikeitus taisyklėms, stovyklos aplinkoje triūsė talkininkai, tvarkė, remontavo, dailino stovyklos aplinką.

Iš štai ilgai laukta liepos 3-oji – pirmoji stovyklos diena su gražiais pasveikinimais ir pirmosiomis Mišiomis. Gausų būrį – apie 80 angliškai kalbančių stovyklautojų – pasitiko vadovai, visos reikalingos saugumo, sveikatos tarnybos ir, žinoma, virtuvės šeimininkės. Prasidėjo spalvinga ir smagi stovyklautojų vasara. Pirmąkart stovyklaujantiems, ypač mažiesiems, būna nelabai smagi akimirka, kai reikia atsisveikinti su juos atvežusiais tėveliais. Šiek tiek neramu pirmą kartą atsiskirti nuo jų, bet kartu ir vilioja naujas, dar nepatirtas bendras gyvenimas draugų būryje Vyresniesiems – kitaip: tai susitikimai su senais pasiilgtais draugais, naujos pažintys ir nauji nuotykiai. Palinkėkime visiems „Kretingos“ stovyklautojams – administracijai, vadovams, jaunimui saulėtos ir smagios bei saugios vasaros!

Dainos Puterienės nuotraukose – pirmoji diena „Kretingoje“:

Stovyklautojų registracija ir sutiktuvės
Greitosios pagalbos tarnyba Rasa Chomyc pasiruošusi

Nakties ramybę saugo Ed.Pakstas, buvęs policijos pareigūnas, entuziastingas banglenčių sporto mėgėjas ir mokytojas bei daugelio kitų amatų meistras
Daina Puterienė – šių ir daugelio kitų stovyklavimo dešimtmečių nuotraukų autorė kartu su vyru Romanu