Stiprinami Šiaurės Amerikos ir Lietuvos verslo ryšiai (II dalis)

ADVERTISEMENT

Birželio 29 d. Filadelfijoje, JAV, vykusio Šiaurės Amerikos ir Lietuvos verslo forumo rengėjai: JAV baltiečių Prekybos rūmai, JAV lietuvių profesionalų sąjungos Niujorke, Čikagoje, Los Angeles, San Francisco ir Kanadoje, Lietuvos ambasados JAV ir Kanadoje, Lietuvos žemės ūkio ministerijos bei ekonomikos ir inovacijų ministerjjos, Lietuvos konsulatasi Pensilvanijoje, Niujorke, Čikagoje ir Los Angeles.

Taip pat forumo rėmėų sąraše JAV lietuvių organizacijos, Lietuvos ir JAV verslo įstaigos, Kazickų šeimos fondas ir kt. 

(Apie forumo atidarymo iškilmes birželio 29 d. skaitykite I dalyje)

Šiaurės Amerikos ir Lietuvos verslo forumas subūrė verslo ir ekonominės plėtros rinkos lyderius, suteikė galimybių informacijos ir žinių mainams bei erdvės prasmingam verslo bendradarbiavimui. Renginyje dalyvavo įmonių ir organizacijų , jau užmezgusių JAV verslo ryšius bei norinčių atrasti naujų partnerių tarptautiniam bendradarbiavimui viešajame bei privačiame sektoriuje. 

Atskiruose verslo forumo teminiuose pokalbiuose buvo aptarti Lietuvos ekonomikos pasiekimai ir galimybės   plėsti verslui Pensilvanijos valstijoje, Šiaurės Amerikos kompanijų investicijų galimybės Lietuvoje. Išklausyta Amerikos lietuvių verslo vadovų geriausioji patirtis, nagrinėtos galimų verslo ryšių sąlygos Lietuvoje ir Pensilvanijoje. Ekonominės diplomatijos temos aptartos dalyvavusių diplomatų pasisakymuose.

Ne mažiau įdomi buvo ir baigiamoji forumo programos dalis “Lietuvos skonis” – degustacinė pažintis su naujausiais Lietuvos gamintojų maisto prekių pavyzdžiais.

Verslo forume buvo užmegzti ir konkretūs ryšiai. Lietuvos žemės ūkio ministeris K.Navickas kartu su Lietuvos maisto pramonės įmonių atstovais lankėsi ir Pensilvanijos maisto paslaugų korporacijoje „Aramark“, susitiko su Pensilvanijos tinklo „Di Bruno Bros“ viceprezidentu Emilio Mignucc. Buvo pasirašytas memorandumas, kuriame numatyta bendradarbiauti ekologinio ūkininkavimo, tvarių maisto sistemų, klimato požiūriu pažangaus žemės ūkio, maisto saugos, augalų ir gyvūnų sveikatos srityse. Bus stiprinami dvišaliai Lietuvos – Pensilvanijos santykiai: organizuojami žemės ūkio verslo renginiai, prekybos misijos, plėtojami žemės ūkio prekybos ryšiai, skatinamas eksportas ir dalyvavimas žemės ūkio ir maisto parodose, ieškomi ir mezgami verslo ryšiai tarp Lietuvos ir Pensilvanijos žemės ūkio verslo subjektų. Taip pat bus skatinamas universitetų ir mokslinių tyrimų institute bendradarbiavimas.

Šiaurės Amerikos ir Lietuvos verslo forumo globėjai LR prezidentas Gitanas Nausėda ir Pensilvanijos valstijos gubernatorius Tom Wolf.

Liepos 2- 4 d.d. JAV, Pensilvanijos valstijoje, Filadelfijoje, lankėsi Lietuvos prezidentas G.Nausėda. Jis susitiko ir su šio forumo dalyviais bei Pensilvanijos valstijos verslo atstovais, taip pat su Pensilvanijos Nacionalinės gvardijos vadovu gen.majoru Mark Schindler. Lietuvos prezidentas priminė, kad ilgalaikis Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimas su Pensilvanijos nacionaline gvardija prisidėjo prie Lietuvos nacionalinio saugumo ir kariuomenės stiprinimo. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad Lietuva siekia nuolatinio JAV karinių pajėgų dislokavimo savo teritorijoje ir yra pasirengusi sukurti visą reikiamą infrastruktūrą.„Karinis bendradarbiavimas su JAV yra strategiškai svarbus Lietuvai. Transatlantinis ryšys yra tiek Lietuvos, tiek visos Europos saugumui reikšminga sąlyga“, – teigė Lietuvos prezidentas.

 

Liepos 2d. G.Nausėda susitiko su Amerikos energetikos įmonės „Holtec“ prezidentu Krisu Singh, aptarė globalias energetikos kryptis ir kompanijos „Holtec“ vystomas technologijas. Prezidentas pakvietė „Holtec“, turinčią operacijų centrus Jungtinėje Karalystėje, Brazilijoje, Kanadoje, Indijoje, Japonijoje, Meksikoje, Pietų Afrikoje, Ukrainoje ir Ispanijoje, investuoti Lietuvoje ir steigti paslaugų centro padalinį, taip pat glaudžiai bendradarbiauti su Lietuvos energetikos mokslininkais. Kreipdamasis į JAV verslo bendruomenę, prezidentas pabrėžė, kad Lietuva yra šalis su perspektyvia, dinamiška ir sparčiai augančia ekonomika, todėl JAV, Kanados įmonėms galėtų būti patrauklia investicijų kryptimi. Pasak G.Nausėdos, Lietuva užsienio investuotojams gali pasiūlyti puikių talentų, tvarią energetikos sistemą, makroekonominį atsparumą, žinias gyvybės mokslų, dirbtinio intelekto, informacinių technologijų ir kitose srityse.p

JAV yra antra pagal dydį lietuviškos kilmės prekių rinka (2021 m. prekių eksporto į JAV augimas – 72 proc.). Sukauptos tiesioginės JAV investicijos Lietuvoje išaugo nuo 317 mln. eurų 2020 m. pabaigoje iki 603 mln. eurų 2021 m. pabaigoje.

Be verslo ir kitų oficialių susitikimų, prezidentas G.Nausėda ir jo žmona Diana Nausėdienė dalyvavo kultūrinėje programoje, susitiko su JAV lietuvių bendruomenės ir lituanistinio švietimo organizacijų atstovais. Diana Nausėdienė lankėsi litvako Isaac Zagar Moderniosios mozaikos muziejuje “Magiškieji Filadelfijos sodai”.Liepos 3 d. Lietuvos prezidentas ir jo žmona Diana dalyvavo XVI Šiaurės Amerikos  lietuvių tautinių šokių šventėje bei iškilmingame pobūvyje.