In memoriam Algimantui Zolubui

ADVERTISEMENT

Algimantas Zolubas (1933-2020)

Po ilgos sunkios ligos mirė Lietuvos laisvės kovotojų sąjungosnarys,  ilgametis leidinio „Varpas“ redaktorius, TS-LKD, Lietuvos Sąjūdžio narys Algimantas Zolubas. 

Algimantas gimė 1933 m. Laukminiškių kaime, Kupiškio vls., Panevėžio apskrityje. Sovietų okupacijos metu jų vienkiemyje prieglobstį rasdavo partizanai. Tai sužinoję okupantai ištrėmė tėvus ir seserį į Sibirą. Algimantas kelerius metus nuo gresiančios tremties slapstėsi ir suklastojęs asmens dokumentus 1952 m. įstojo į Vilniaus darbininkų jaunimo vakarinės mokyklos 9-ą klasę. Šią mokyklą baigė 1955 m. sidabro medaliu. Tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos institutą, kurį baigė 1960 m. ir gavo radijo inžinieriaus diplomą. A. Zolubas dirbo Vilniaus televizijos mazgų, vėliau tapusia radijo komponentų gamykla iki pensijos – 1993 metų. Prasidėjus Atgimimui, 1988 metais Algimanto iniciatyva gamykloje buvo įkurta gausi 400 Sąjūdžio narių grupė, kurios tarybos pirmininku jis tapo. Iki pat savo ligos pradžios buvo aktyvus Lietuvos laisvės kovotoju sajungos narys, savo rašinius  spausdino Lietuvos ir užsienio lietuvių periodinėje spaudoje.

Algimantas Zolubas daugelį metų savo rašinius politinėmis temomis spausdino „Tėviškės žiburių“ laikraštyje, dalinosi savo įžvalgomis ar kritinėmis pastabomis apie Lietuvos visuomenės laisvėjimo kelią, politinių partijų veiklą, lietuviškos tapatybės išsaugojimą.