Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas – skaitmeninėje erdvėje

XVI jaunimo kongreso plakatas
Advertisement
parama

Šiemet birželio 19-20, 26-27 d. Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga (LLJS) kartu su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS) rengia XVI-ąjį Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą. Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, 2017 m. vykęs Suomijoje, nutarė kitą Kongresą po ketverių metų rengti Lenkijoje,Punske.

Šis Kongresas bus išskirtinis: pirmą kartą Kongresas keliasi į virtualią erdvę, o su delegatais tikimasi susitikti Punske, 2022 m., kultūrinės dalies metu. LLJS kartu su PLJS pradėjo ruoštis šiam svarbiam įvykiui. Pirmą kartą kongreso rengimo komitetas 2019 m. vasarą susitiko Punske gyvai. Tada buvo bendrai aptartos Kongreso gaires, nustatytas laikas ir vieta. Deja, pandemija pakeitė planus. Nežinant kiek truks ši padėtis, po ilgų svarstymų galutinai nuspręsta rengti kongresą virtualiai. Nuo 2020 m. lapkričio mėnesio uoliai ruošiamasi šiam renginiui, sukviesta komanda iš daugiau nei 6 skirtingų šalių ir dviejų žemynų. Vyksta pasiskirstymas į kelias grupes ir pasirenkamos užduotys, kurios vykdomos per savaitę, o kiekvieną sekmadienį susitinkama ZOOM platformoje, kur aptariama ką per tą savaitę nuveikė kiekviena komanda ir kas nepavyko. Iššūkių tikrai nemažai norint sutelkti lietuvių jaunimą iš skirtingų laiko vietų visame pasaulyje. Kartu sprendžiamos iškilusios problemos ir atliekamos tos užduotys, skirtos visoms grupėms. Grupės atskirai bendrauja slack platformoje, ten vyksta ir laisvesnis bendravimas su visais bei su kiekvienu atskirai. Šios dvi platformos leidžia palaikyti ryšius tarpusavyje bei laisvai dirbti, dėl to jos bus naudojamos ir Kongreso metu.

Pasaulio lietuvių jaunimo XVI Kongreso “Ateitį kuria tradicija”dalyviai. L. Sidarytės ntr.,  Punskas

Kongresas tai ne tik aukščiausia PLJS organizacija, kuri įstatymiškai turi vykti kas ketveri metai. Kongreso metu priimami veiklos nuostatai, peržiūrėtas statutas ir kiti darbiniai klausimai. Kongresas – tai visų pirma proga susipažinti su žmonėmis, kurie turi tas pačias šaknis, myli savo tėvynę, o gyvena skirtinguose pasaulio kraštuose. Per daugelį metų šiame renginyje jaunimas užmezga ir palaiko naujus ryšius, susiranda draugų ar net gyvenimo partnerių. Ši dalis yra labai svarbi, bet labai sunku ją įgyvendinti virtualioje erdvėje. Dėl to mūsų renginys bus praturtintas įvairiais susipažinimo žaidimais. Taip pat bus galimybė bendrauti neoficialiai su renginio dalyviais slack platformoje. Šie būdai tik maža dalimi atperka gyvą bendravimą, todėl nuspręsta neatsisakyti kultūrinės dalies, kurią Kongreso delegatams žadama surengti Lenkijoje 2022 m.

                                                                                                                                                       PLJS inf.

Artėja pirmasis virtualus 2021m. XVI Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kongresas!

Nekantraujame pamatyti, kaip Punsko, Lenkijos priimančiosios vietos lietuviai pasirengę parodyti savo kultūrą ir veiklą Kongreso dalyviams. Prisijunkite per Zoom birželio 19-20 ir 26-27 dienomis! „O ką man daryti jeigu noriu atstovauti savo Lietuvių jaunimo bendruomenei?“ Koks sutapimas! Turime Jums pasiūlymą – KLJS ieško jaunų (16-35m.) ir energingų lietuvių atstovauti Kanadai šiame įspūdingame renginyje. Norite būti Kongreso delegatu? Parašykite pareiškimą iki balandžio 7 d. (ir nepamirškite atnaujinti savo CV jeigu tai jau nepadarėte)

KLJS DELEGATŲ PARAIŠKA/KLJS DELEGATE APPLICATION for PLJS Kongresas 

https://docs.google.com/forms/d/1_mAf2xVzf3NC56fQ9DAmnN-H7RB8I-5A_XzJA5zoiGA/viewform?edit_requested=true