Vietinės organizacijos

Kredito kooperatyvas Parama

2975 Bloor St W, Toronto
416-532-1149
www.parama.net

Kanados lietuvių bendruomenė

416-533-3292
www.klb.org

Kredito kooperatyvas Talka

830 Main St. E., Hamilton
905-544-7125
www.talka.ca

Kanados Lietuvių Muziejus-archyvas

2185 Stavebank Rd., Mississauga
905-361-0434

Kanados Lietuvių Fondas

1 Resurrection Rd., Toronto
416-239-9889
X