Nauja KLJS valdyba

ADVERTISEMENT

Rugsėjo mėnesio pabaigoje Toronte, Prisikėlimo parapijoje, vyko Kanados lietuvių jaunimo sąjungos metinis suvažiavimas. Iš įvairių miestų susirinkęs lietuvių jaunimas aptarė savo praėjusių metų darbus ir renginius, numatė veiklos programą ateičiai. Susirinkime dalyvavo ir kalbėjo Lietuvos ambasadorius Kanadoje D.Skusevičius, J.Meiklejohn pasidalijo savo tarnybos Lietuvos kariuomenėje patirtimi. Po dalykinių pokalbių Ir aptarimų susirinkimas baigęsi smagiu ir spalvingu Europokyliu. 

Susirinkime buvusi Kanados lietuvių jaunimo sąjungos valdyba perdavė vadovavimą kitiems.  Štai kas dabar vadovauja Kanados lietuvių jaunimui: