Mišios ir abiturientų pagerbimas “Kretingos” stovyklavietėje

Kviečiame visus dalyvauti Mišiose “Kretingos” stovyklavietėje liepos mėn. 4, 11, 18 ir 25 d.d. 11:00 ryte.

Mišios įvyks lauke ir vykdomos pagal Torotno arkivyskupijos “Worship safe”, Ontario Provincijos sveikatos ministerijos ir Simcoe County Health Board nuostatus. 

ABITURIENTŲ PAGERRBIMAS įvyks šeštadienį, liepos 17 d. 5 v.p.p. Kretingos stovykloje.

Visi 2020 ir 2021 metų stovyklos abiturientai kviečiami registruotis šiuo adresu: [email protected]

Prašau atsiūskite savo vardą, pavardę, amžių ir kuriais metais turėjote tapti abiturientu.

 

“Mūsų šūkis Lietuva, mes dainuojame visada!”