Mirties pranešimas

A.a. Aldona Kybartas

Aldona, eidama šimtuosius metus, ramiai mirė Aston Gardens namuose, Floridoje. Ji paliko jaunesnes seseris Filomeną Masalas (Supronas) ir Ligiją Kybartas ir mylimas dukterėčias Taidą Supronas, Sandrą Kybartas ir sūnėną Ričardą Kybartą.

Ji bus palaidota su savo vienintele tikra meile, vyru Deivydu „Dava” Dulaičiu Holy Sepulcher kapinėse Detroite.

Šeima