Lietuvių kalba – tai dovana

ADVERTISEMENT

Sveikiname Kanados lietuvių  bendruomenės lituanistinio mokymo organizatorius, moksleivius, mokytojus ir tėvelius  su naujaisiais mokslo metais, linkime sėkmės!

Kas nespėjo užregistruoti savo vaikų į lituanistines mokyklas, dar ne vėlu tai padaryti. Lituanistinių mokyklų Kanadoje sąrašą rasite čia: https://klb.org/lituanistinis-svietimas/

Visame pasaulyje veikia daugiau nei 230 lituanistinių mokyklų, jose mokosi per 10 000 mokinių, o juos moko apie 1000 mokytojų.

 

Laukiame lituanistinėje mokykloje

 

Prašome užsiregistruoti 2023-2024 metams iki rugsėjo 16 d. Pamokos prasidės rugsėjo 23 d.

Registruotis čia:

Pamokos, kaip ir anksčiau, vyks „Our Lady of Peace” katalikų mokykloje;

Adresas: 70 Mattice Ave., Etobicoke.

Pamokų laikas: nuo 9.30 v.r. iki 12 v.d.

Jeigu jūsų vaikas jau gali lankyti Ontario provincijoje anglų arba prancūzų mokykla, tai irgi turi teisę lankyti šeštadieninę lietuvių mokyklą.

Kviečiame sekti mūsų veiklą Facebook grupėje: „Toronto Lietuvių Maironio Mokykla”.

Jeigu norite daugiau informacijos, rašykite šiuo adresu: [email protected]

Laukiame jūsų rugsėjo 23d. lituanistinėje Maironio mokykloje

Maironio mokyklos administracija Lidija Puteris ir Daina Kuraitė