Paminėti laisvės gynėjai

Šeštadienį sausio 14-tają, Wasaga Beach KLB lietuviai susirinkę prisiminė 1991 m. sausio 13-osios baisius įvykius, tą dieną žuvusius ir sužeistus tautiečius. Lietuvos laisvės gynėjų dienos proga buvo prisiminta už savo valstybės laisvę su Rusijos agresyvia kariuomene kovojanti Ukraina. Vasagos LB apylinkė nutarė paremti Ukrainą pinigine auka.

Kęstučio Poškaus nuotraukose: minėjimo akimirkos