Kviečiame į šokių šventę Argentinoje

ADVERTISEMENT

Pasidaliname Prelato Edmundo Putrimo apsilankymo momentais Argentinoje, švenčiant mūsų draugijos ,,Nemunas” 113-ąją sukaktį ir artėjant šokių šventei Argentinoje „Ten, kur Nemunas banguoja“, kuri vyks šių metų gruodžio 17 d. Berisso mieste. Prelatas E. Putrimas yra Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai.

Prelatas E. Putrimas kartu su dabartiniu Argentinos lietuvių draugijos „Nemunas“ valdybos pirmininku ir „Nemuno“ šokių kolektyvo įkūrėju Alfredo Dulkė, taip pat LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) komisijos Pietų Amerikos atstovu ir buvusiu šokių grupės „Nemunas” vadovu Juan Ignacio Fourment Kalvelis susitiko su Berisso miesto savivaldybės meru Fabián Cagliardi ir jo sekretore Aldana Iovanovich aptarti pasirengimą šokių šventei Argentinoje. Meras maloniai visus priėmė. Taip pat Prelatas susitiko su kunigu Gustavo Rubio Marijos pagalbininkės bažnyčioje, kur bus aukojamos Šv. Mišios prieš šokių šventės pradžią gruodžio mėnesį.


Argentinos lietuvių draugijos ,,Nemunas” delegacija dalyvavo Šv. Mišiose Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos parapijoje Avellanedoje, mininčioje  80 metų jubilejų, kur prelatas E. Putrimas kartu su kunigu Sebastian Genoni aukojo Šv. Mišias.

Daugiau žinių apie būsimą šventę: nemunasarg.com/evento.php

 

#SokiuARG, #50Nemunas