Klasikinės muzikos vakaras Montrealyje

Klasikinės muzikos vakaro akimirkos (ntrs D.Blynas, A.Mickaus, L.Čerbaitės)

Atėjusi į Montrealį vasara kartu atsinešė ne tik vėsias dienas, bet ir pritraukė bendravimo, kultūrinių renginių  pasiilgusius parapijiečius. Kartu praleisti puikų muzikinį birželio 18  šeštadienio vakarą į Montrealio lietuvių  Aušros Vartų parapijos salę atvyko daug žmonių pasiklausyti parapijos vargonininko- pianisto Ian Plansker klasikinės muzikos koncerto.

Ian Plansker fortepijono garsams pritarė McGill Universiteto muzikos fakulteto studentė smuikininkė Fiona Marchetto. Salės skliautais skambėjo Wolgang Amadeus Mozart, Fryderyk Franciszek Chopin, Karol Mikuli, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Ralph Vaughan Williams, Pabblo de Sarasate muzika ir paties pianisto Ian Plansker sukurtas kūrinys -Wignette in F major- premjera. Visus nuoširdžiai pradžiugino M. K. Čiurlionio Preliudai, kuriems smuiko partiją parašė pats Ian Plansker. Pristatytas kiekvienas kūrinys, jo parašymo aplinkybės ir nuostabūs fortepijono ir smuiko garsai  palydėti audringais plojimais.

Programos atlikėjai pianistas Ian Plansker ir smuikininkė FionaMarchetto

Koncerto pabaigoje parapijos klebonas Paulius Mališka tarė padėkos žodį Ian Plansker ir Fionai Marchetto už nuostabų klasikinės muzikos vakarą. Abu McGill Universiteto studentai pasisiūlė neatlygintinai koncertuoti parapijoje, kad padėtų surinkti lėšų Aušros Vartų bažnyčiai. Nuoširdūs padėkos žodžiai,  įteiktos dovanos ir gėlės maloniai nudžiugino jaunuolius. Taip pat klebonas nuoširdžiai padėkojo parapijos komitetui, kuris ėmėsi iniciatyvos organizuoti šį puikų muzikinį koncertą.

Po koncerto vis buvo kviečiami į šventinę vakarienę, kurią gardžiai paruošė Aušros Vartų parapijos komiteto narė Dana Deltuvaitė- Urbanavičienė, jai talkino komiteto nariai: Vilija Bulota, Dalija Savignac, Aušrelė Banionienė, Gytis Niedvaras ir  Audra Verbylaitė. Atskira nuoširdi padėka Kristinai  Gaputienei už nuostabaus skonio tortus ir Antanui Mickui už perimtą iniciatyvą, pasiūlytą Ian Plansker, ir pagalbą ruošiant koncertą.

Nuskambėjusi klasikinė muzika – tarsi šventė sielai. Džiugi nuotaika, bendravimas dar ilgai išliks visų parapijiečių širdyse ir neišblės vasaros atostogų džiugesyje

                                                                  Lina Čerbaitė- Mickienė Montrealis, QC

Koncerto organizatorius Antanas Mickus (kairėje) su atlikėjais