Kanados Lietuvių fondo parama lietuviškoms mokykloms

ADVERTISEMENT

Malonu pranešti, kad Kanados Lietuvių Fondas paskyrė Kanados lietuvių veikiančioms mokykloms finansinę paramą. Parama skirta toms mokykloms, kurios pranešė apie mokyklos atidarymą prieš rugsėjo mėnesio 1 dieną. Sveikinu tas šauniąsias lietuviškas mokyklas, dėkoju už visus darbus ir pastangas. Nuoširdžiausių padėkos žodžių nusipelnė mokyklų vadovės Rūta Vrubliauskaitė-Tryon (Vankuveris), Aida Labanauskas (Kalgaris), Vaida Matuzonienė (Hamiltonas), Lidija Puterytė (Torontas), Brigita Ručinskienė (Toronto aukštesnieji lituanistiniai kursai). Kanada ir Lietuva jumis didžiuojasi!

Kanados lietuvių bendruomenės valdybos susirinkime buvo pranešta, kad KLF paskyrė Kanados lituanistinėms mokykloms tokias sumas:

Vankuverio “Pelėdžiukų klubui” – $2,000;

Kalgario lituanistinei mokyklai – $1,500;

Hamiltono Vyskupo Valančiaus mokyklai – $1,000;

Toronto lietuvių Maironio mokyklai – $4,000;

Toronto aukštesniesiems lituanistiniams kursams – $1,000;

Džiaugiamės, kad bendraujame. Primenu, kad šį sekmadienį susitinkame 20.30 v.v.(EST) pasiruošti seminarui, kuris vyks lapkričio mėnesį 28 dieną. Dalyviams prisijungimo adresas bus išsiųstas vėliau. Kviečiame kuo gausiau dalyvauti!

OS

Pelėdžiukų klubas Vankuveris
Toronto Maironiukai
ADVERTISEMENT