Baltiečių ir ukrainiečių jaunimo parama Ukrainai

Kanados lietuvių jaunimo sąjunga kartu su Kanados baltiečių ir Ukrainos jaunimo organizacijomis Toronte, St. Vladimir institute, gegužės 6-osios vakarą  surengė Baltijos kino kūrybos vakarą, kviesdami susipažinti su Baltijos kino kūrėjų darbais ir tuo pačiu paremti ukrainiečių kovą su Rusijos agresoriais. Vakaro metu buvo pristatyti latvių, estų, ukrainiečių, lietuvių kino kūrėjų darbai: trumpi filmai.

Vakaro dalyviai turėjo progos pabendrauti prie spalvingo vaišių stalo, įsigyti etninių rankdarbių, kuriais buvo prekiaujama. Renginio metu surinktas beveik 3,000 dol. – organizatoriai paskyrė Ukrainiečių humanitarinės pagalbos fondui.

Nuotraukose – Baltijos kino filmų vakaro akimirkos: