Atmintis gyva, nes ji liudija

Pagarbos šviesa - D.Sonda ,Torontas, ON
Advertisement
parama

Laisvės gynėjų dieną paminėjo ir Kanados lietuviai

Šią savaitę skaitytojams pasakojome, kaip 1991 sausio 13 d. žuvusių saugojusių Lietuvos televizijos bokštą nuo sovietinių karių įsiveržimo, atminimą pagerbė Kanados lietuvių organizacijos: bėgimu „Gyvybės ir mirties keliu“ Otavoje Lietuvos ambasada, žygiu į kalnus Vankuverio žygeivių grupė, ėjimu Toronte – Toronto KLB narės. Apie šias iniciatyvas pranešė ir kanadiečių angliški leidiniai Ottawa Citizen ir Toronto thestar.com. Šiomis dienomis TŽ redakcijos pašte sulaukėme laiškų su nuotraukomis, kaip Laisvės gynėjų dieną paminėjo ir kitos organizacijos ir atskiri tautiečiai, jų šeimos, sukurdamos atminimo kompozicijas ir piešinius ar tiesiog uždegdami žvakes žuvusiųjų už Lietuvos nepriklausomybę atminimui. Dėkojame pasidalinusiems šiais atminimo ženklais.

Nuotraukose:

Ir amžinoji šviesa tešviečia – LR ambasada  Otavoje
Laisvės ir atminimo simboliai piešiniuose I.Čuplinskas, Edmontonas
Mes prisimename – Aldona V., Londonas, ON
Atminimo liepsnelės – A.Jaugelis, Vankuveris, Br.Kolumbija
Prisimenam, kodėl laisvi – R.Tryon, Vankuveris, Br.Kolumbija
Lietuvos vėliava sniegynuose – R.Vrubliauskaitė, Br.Kolumbija

Išliks Lietuvos istorijoje ir mūsų atmintyje – R.Poškienė, Wasaga Beach, ON
Pagarbos šviesa – D.Sonda ,Torontas, ON
Atminimo puokštės sausio 13-osios didvyriams  – J.Sondaitė Torontas, ON
Atminimo ženklai Toronte – A.Biondi
Saugome atmintyje žuvusiųjų vardus – S.Puodžiūnas, Toronto