Vasaros palydoms – įsimintinas muzikos vakaras

ADVERTISEMENT

Neužmirštamą lietuviškų instrumentų muzikos vakarą rugpjūčio 30-osios vakarą mums padovanojo svečiai iš Lietuvos  Aistė Bružaitė ir Egidijus Ališauskas. Abu muzikai- puikūs profesionalai, gerai žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniuose festivaliuose, koncertuoja ir kartu, ir atskirai. Aistė Bružaitė (kanklės) daugelio tarptautinių konkursų ir festivalių laureatė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos liaudies instrumentų katedros vadovė, puiki pedagogė ir atlikėja, kūrybiškai siekianti atskleisti jos mėgstamiausio instrumento muzikines galimybes.

Egidijus Ališauskas (birbynė) – Lietuvos kariuomenės orkestro vyr. dirigentas ir vadovas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos liaudies instrumentų orkestro vadovas, taip pat atrandantis laiko ir koncertinei veiklai.

Prieš atvykdami į Torontą, abu muzikai koncertavo Niagaros kamerinės muzikos vasaros festivalyje ir, kaip tvirtina šio festivalio steigėjas ir meno direktorius Atis Bankas, lietuvių atliekama muzika ir meistriškumas sulaukė ypatingo susidomėjimo ir pasisekimo. Lietuvos ambasadorius Kanadoje D.Skusevičius pasidžiaugė, kad Lietuvos kultūrą ir meną Kanadoje pristato tokie puikūs atlikėjai, padėkojo muzikams ir koncerto organizatoriui A.Bankui už galimybę susipažinti su jų talentu.

Toronto Lietuvių namų salėje atsisveikinimui su vasara šie muzikai padovanojo neįtikėtiną programą, kuri ne vienam tapo atradimu. Esame įpratę klausytis kanklių ansamblių ar pritariant chorams, tačiau koncertui skirtomis kanklėmis grojant solo atsiskleidžia naujos šio mums gerai pažįstamo instrumento  galimybės. Koncerte atliekamus kūrinius ir kompozitorius pristačiusi Aistė Bružaitė kankles pavadino lietuviškąja arfa, ir tikrai galėjome įsitikinti, kad kanklės vertos tokio įvertinimo, kai jomis groja prityrusi ir mylinti šį instrumentą muzikė. Kanklininkės rankų, regis, vos liečiamos stygos skleidė lyriškas, žaismingas ar dramatiškas kaip E. Andres „Rudens šokiuose” melodijas, išgaunamas lengvai, be pastangų.

Egidijus Ališauskas dar kartą patvirtino: nėra neįdomių instrumentų ar kūrinių, yra tik neįdomūs atlikėjai, negebantys išryškinti geriausių instrumento kuriamo garso galimybių ar kūrinio melodijos. Šio muziko valdoma birbynė užbūrė klausytojus turtingų atspalvių – nuo sodrių iki minorinių garsų subtiliai išreiškiama melodija. Labai įdomiai skambėjo ir abiejų -kanklių ir birbynės – atliekami kūriniai, kuriuose buvo galima atpažinti ir lietuvių liaudies melodijas ar motyvus. Muzikai atliko A. Mikulskio, V. Augustino, J.Švedo, J .Tamulionio ir kitų šiuolaikinių kompozitorių kūrinius.

Programos pabaigoje prie šių atlikėjų prisijungė ir smuikininkas Atis Bankas. Girdėjome nekasdieninių instrumentų derinį – smuiku, kanklėmis ir birbyne atliktas kompozitoriaus Arūno Navako kūrinys, kurį palydėjo ilgai netylantys klausytojų plojimai.

Muzikinėje programoje buvo dar viena pažintis. Jau įprasta pastaruoju metu palaikant  dėl Rusijos karo agresijos iš Ukrainos pasitraukusius menininkus, kviesti juos koncertuoti įvairiose Kanados salėse, rengti ukrainiečių laisvės kovotojų paramai skirtus koncertus. Šįkart buvo pristatytas Yaromyr Makarenko, jaunasis pianistas iš Ukrainos. Prieš metus, kaip ir daugelis kitų ukrainiečių, traukdamasis iš rusų apšaudomo ir griaunamo Charkovo, Yaromyr su šeima atkeliavo į Kanadą, apsigyveno Toronte. Talentingam studentui buvo suteikta galimybė tęsti fortepijono studijas Toronto Karališkojoje muzikos konservatorijoje, Oscar Peterson programoje. Klausytojai negailėjo nuoširdžių plojimų jaunajam pianistui.

Pasibaigus koncertui jo rengėjai – Toronto Lietuvių Namai – pakvietė svečius ir klausytojus pasivaišinti vynu ir užkandžiais, pabendrauti su atlikėjais. Pokalbiai apie muzika ir Lietuvą prie vaišių stalo truko ilgai, visiems norėjosi pasidalinti šio vakaro įspūdžiais.