Sveikiname

ADVERTISEMENT

Kanados lietuvių jaunimo sąjungos 47-ojo metinio suvažiavimo dalyvius – tuos, kurie renkasi Kretingos stovyklavietėje, ir tuos, kurie prisijungia nuotoliniu būdu. Linkime, kad šis tradicinis Kanados lietuvių ir lietuvių kilmės jaunimo sambūris būtų užpildytas prasmingais pokalbiais, naujais sumanymais ir planais ateičiai, smagiomis bendravimo akimirkomis! Kanados lietuvių bendruomenei labai svarbi ir reikalinga jūsų veikla, jos tęstinumas.

2021-2022 metų Kanados lietuvių jaunimo sąjungos valdyba, pasižymėjusi aktyvia išradinga veikla, dalyvavimu politiniuose Ukrainos rėmimo renginiuose