Sveikiname Kanados lietuvių jaunimo sąjungos 46-jo suvažiavimo dalyvius ir svečius!

Dovilė Motuzaitė

Rugsėjo 18, šeštadienį, prasideda KLJS kasmetinis suvažiavimas, kuriame aptariami svarbiausi praėjusių metų darbai ir ateities planai, renkama nauja valdyba. Dėl galimų COVID-19 grėsmių Kanados lietuvių jaunimo suvažiavimas rengiamas nuotoliniu būdu, bet tradicinis jaunimo renginys žada būti ne mažiau įdomus. Be kitų svečių, jame dalyvaus ir kalbės jaunimui įdomi pašnekovė Dovilė Motuzaitė, LR Kanadoje Administratorė. Ji pasidalins gyvenimo penkiose skirtingose valstybėse patirtimi, kalbės apie technologijos naujienų pritaikymą gyvenime ir versle.