Kodėl tinklalapiui reikalinga finansinė parama?

Kaip ir buvę „Tėviškės žiburiai“, taip pat ir mūsų tinklalapis yra pelno nesiekiantis leidinys, išlaikomas buvusių laikraščio prenumeratorių ir rėmėjų lėšomis. Bet buvusių aukotojų ištekliai jau senka, tinklalapio leidybai labai reikalinga finansinė parama, kad kiekvieną savaitę galėtume pateikti naujų įdomių žinių lietuvių ir anglų kalbomis.

Mūsų tinklalapis tevzib.com  tęsia buvusio lietuvių laikraščio „Tėviškės žiburiai“  geriausias tradicijas.  Puslapiuose skelbiame visai lietuvių bendruomenei ir lietuvių kilmės kanadiečiams svarbias žinias politikos, religijos, sporto ir kultūros, lituanistinio švietimo temomis. Tinklalapis, šiuo metu vienintelis įvairiapusis lietuviškų žinių šaltinis Kanadoje, yra nemokamas, lengvai pasiekiamas ir atviras  visiems, kuriuos domina lietuvių bendruomenės gyvenimas ir jos ryšiai su Lietuva. 

Kviečiame lietuvių institucijas, verslo įmones ir tinklalapio skaitytojus paremti tinklalapio leidybą.

Savo rėmėjus pagerbiame vieša padėka tinklalapio puslapyje. 

PARAMOS BŪDAI:

e-Transfer: [email protected]

Čekiu „Teviskes ziburiai” vardu, siūskite adresu:
Tėviškės žiburiai
2185 Stavebank Rd.
Mississauga, ON L5C 1T3

PayPal:

PATOGUS IR SAUGUS PARAMOS BŪDAS PER PAYPAL Mokėjimas kreditine kortele, Paypal registracija nėra būtina, galite užregistruoti automatinę, mėnesinę paramą.

DĖKOJAME UŽ PARAMĄ MŪSŲ VEIKLAI!

Dėmėsio! Attention!

Nuo 2024 m. liepos 1 d. leidybinė organizacija Kanados lietuvių kultūros draugija „Žiburiai” Inc. nutraukė veiklą.

tevzib.com tinklalapis lieka prieinamas, tačiau po 2024 m. liepos 1 d. nebus atnaujinamas. Visą „Tėviškės Žiburių” spaudos archyvą (1949-2020 m.) galima rasti adresu spauda.org


The Lithuanian Canadian Cultural Society “Žiburiai“ Inc. and tevzib.com are closed as of July 1, 2024. The website tevzib.com will not be updated.

A complete archive of the print edition of Tėviškės žiburiai (1949-2020) is available at spauda.org
X