Neeilinio mokslininko netektis

Advertisement
parama

Viktoras Algirdas Sniečkus (1937-2020)

Metams baigiantis  mus pasiekė žinia apie dar vieną netektį. Queen‘s universiteto bendruomenė pranešė, kad gruodžio 18 d. mirė prof. Viktoras Sniečkus,83 metų amžiaus mokslininkas ir pedagogas, organinės chemijos mokslų daktaras, Queen‘s universiteto profesorius emeritas, Lietuvos Mokslų akademijos užsienio narys. 

V.Sniečkaus, vieno iš įžymiausių pasaulio chemikų, vardas siejamas su daugelių organines chemijos atradimų, pasiūlymų ir pritaikymų moksle ir pramonėje. Atrado originalių organinės sintezės reakcijų (ortometalinimo reakcija pavadinta V.A. Sniečkaus reakcija), kurios taikomos vaistų sintezėje. Jo susintetintus junginius pasaulio didžiausios vaistų pramonės verslovės naudoja vaistų gamybai, kiti profesoriaus darbai naudojami augalininkystėje ir kitose srityse.

Viktoras Sniečkus gimė 1937 metais Kaune, lietuvio ir estės šeimoje. Vaikystė prabėgo Vokietijoje, iš čia Sniečkų šeima persikėlė į Kanadą, Albertos provinciją. Viktoras, pasirinkęs studijuoti chemiją Edmontono universitete, įgijo bakalauro laipsnį, studijas tęsė Kalifornijos Berkeley universitete, gaudamas magistro laipsnį, galiausiai Oregono universitete jam buvo suteiktas daktaro laipsnis. Kažkiek laiko dirbo Otavoje, valstybinėje Mokslo tyrimų taryboje, vėliau perėjo dirbti į Waterloo (ON) universitetą, tuo pat metu atlikdamas įvairius tyrimus su žinoma Monsano/NRC verslove, kuri labai sėkmingai augalų apsaugai nuo ligų pritaikė vieną iš V. Sniečkaus atliekamų reakcijų. 1998 metais V. Sniečkus pradėjo dirbti Kingston (ON) universitete, tapo garbingo profesoriaus Alfred Bader vardo įpėdiniu (Bader Chair in Organic Chemistry). Queen‘s universitetas labai vertina profesoriaus nuopelnus, ugdant jaunuosius mokslininkus, per savo darbo metus jis parengė per 100 organinės chemijos mokslo daktarų. Praėjusių metų lapkričio mėnesį Queen‘s universitete, studijų baigimo iškilmėse, profesoriui Viktorui Sniečkui buvo įteiktas apdovanojimas už itin sėkmingą  vadovavimą magistratūros studijų studentams.

Sniečkus buvo daugelio pasaulio (tarp jų ir Vilniaus) universitetų organinės chemijos kviestinis profesorius-dėstytojas. Be pedagoginio darbo, mokslininkas yra daugiau kaip 300 mokslinių straipsnių ir 60 reikšmingų apžvalgų autorius ir mokslo leidinių redakcinių kolegijų narys, buvo aktyvus pasaulio mokslo konferencijų dalyvis ir pranešėjas,

Viktoras Sniečkus palaikė draugiškus ryšius su Lietuvos mokslininkais. Buvo Lietuvos Mokslų akademijos užsienio narys, profesoriaus iniciatyva nuo 2000 -ųjų metų buvo rengiamos Baltijos šalių organinės chemijos sintezes konferencijos, dominusios žymiausius pasaulio mokslininkus, netgi Nobelio premijos laureatus. Lietuvos mokslininkams jis padėjo megzti tarptautinius ryšius, gauti lėšų mokslo tyrimams, mielai dalijosi savo patirtimi ir žiniomis.

Tarp daugelio tarptautinių apdovanojimų prof. V. Sniečkus yra apdovanotas ir Lietuvos valstybiniais apdovanojimais: LDK Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2002), Lietuvos mokslo premija užsienio lietuviams (2010), yra tapęs „Globalios Lietuvos“ apdovanojimų Mokslo ir technologijų premijos laureatu (2012).