Mokykloje – viešnia iš Lietuvos

ADVERTISEMENT

Tikybos mkt. Ona Stanevičiūtė-Mills pakvietė seselę Dominyką į mūsų mokyklą spalio 21 d. Čia ji pravedė specialią pamoką apie „Šventosios Dvasios dovanas žmonijai”.

Seselė atvežė vėliavą, kurią kun. Paulius Vainekis padovanojo mokyklai, t.y. Šv.Marijos vėliavą, su žvaigždėmis, kurios simbolizuoja septynias dovanas.

Seselė Dominyka yra Dievo Apvaizdos sesuo iš Utenos. Ji savanoriauja lietuvių “Labdara” ir globojama diakono dr. Kazio Ambrozaičio, ruošia mokslinę disertaciją apie darbą su seneliais.

Živilė