Londono (ON) žinios

– Londono vyskupijoje jau pamaldoms šventovės atidarytos ir mūsų Mišios Mary Immaculate šventovėje vyko liepos 5, sekmadienį, 3 v.p.p. Ta proga Mišiose buvo prisiminta Lietuvos karaliaus Mindaugo vainikavimo diena ir pamaldos užbaigtos Lietuvos tautinės giesmės iškilmingu bendru kalbėjimu, nes šventovėse giedoti  dar draudžiama.

– Lietuviškos Mišios aukojamos 3 v.p.p. kiekvieną mėnesio pirmąjį sekmadienį MARY IMMACULATE ŠVENTOVĖJE 1980 Trafalgar St., London, ON.

– Rugpjūčio 2, sekmadienį, Mišios bus aukojamos už a.a. Prancišką ir Vincą Navickus.