Šv. Kalėdų proga

sveikinu gimines ir draugus, linkėdama švenčių džiaugsmo per ateinančius metus.

Silvija Piečaitienė

Sveikiname visus artimuosius ir draugus

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga, visiems linkėdami laimės, džiaugsmo ir sveikatos!

Dana ir Gedas Sakai

Sveikiname su ateinančiom šv. Kalėdom

Linkime gražių ir prasmingų Naujųjų Metų.

Merry Christmas. Buon Natale. And a happy, healthy New Year.

Vida Lietuvninkaitė
Roma & Pat Pingitore
Montreal, QC

Sveikiname mielus tautiečius, savo artimuosius, gimines, draugus, pažįstamus, jų šeimas Kristaus gimimo ir Naujųjų metų švenčių proga, linkėdami visiems Betliejaus šviesos, skaidraus džiaugsmo, gausios Dievo palaimos ir geriausios sėkmės Naujaisiais metais.

_________________________________________________

Į BENDRĄ SVEIKINIMŲ SĄRAŠĄ ĮSIRAŠĖ: 

Žibutė ir Vaidotas VAIČIŪNAI, Hamilton, ON

Viktoras ir Rita NAVICKAS, su šeima, Tillsonburg, ON

Laima ŠEŠKUVIENĖ, Wasaga Beach, ON

Rūta ir Stasė DANAIČIAI, Ottawa, ON

Kęstutis ir Rūta POŠKAI, Wasaga Beach, ON

X