J.Basanavičiaus premija – tautodailininkui

Lietuvoje valstybinės Jono Basanavičiaus premijos komisija 2020 metų premiją nusprendė skirti Jonui Rudzinskui, Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir Lietuvos tautodailės kūrėjų sąjungos pirmininkui. Premija jam paskirta už ilgametę tautodailės puoselėjimo, sklaidos, tyrinėjimo ir jos kūrėjų ugdymo veiklą, tautodailės tradicijų visuomenėje stiprinimą.

Simboliška kad šiemet, vyriausybės paskelbtais Tautodailės metais, šis garbingas apdovanojimas skiriamas šios kūrybos srities atstovui. Šiemetinis valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatas jau ketvirtą dešimtį yra žinomas etninės kultūros, tautodailės puoselėtojas, organizatorius, visuomenininkas, profesionalus menininkas, aktyvus šiuolaikinio kultūrinio proceso dalyvis. J. Rudzinskas Lietuvoje ir už jos ribų pristato lietuvių tautodailės tradicijas, organizuoja parodas, kūrybinius seminarus, plenerus, konkursus. Jis rūpinasi dokumentinių filmų apie tautodailės kūrėjus kūrimu, taip pat knygų, enciklopedinių žinynų, amato vadovų, monografijų apie geriausius tautodailininkus sudarymu ir leidyba. Laureatas yra žurnalo „Tautodailės metraštis“ steigėjas ir leidėjas, daugelio menotyrinių, analitinių, populiarinimo, edukacinių straipsnių autorius. Etnokultūros temomis J. Rudzinskas skaito pranešimus įvairiose konferencijose bei seminaruose Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Jonas Rudzinskas taip pat yra aktyvus dailininkas, rengiantis savo kūrybos parodas ir iliustruojantis knygas etnokultūros temomis. Žinias apie lietuvių etninę kultūrą ir tautodailę padeda skleisti jo įkurtas interneto portalas lietuvostautodaile.lt. J.Rudzinsko kandidatūrą gauti Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijai pasiūlė Lietuvos meno kūrėjų sąjunga. Prasminga, kad laureatas buvo vienas iš iniciatorių 2020-uosius Lietuvoje paskelbiant Tautodailės metais. Kultūros ministerijos siūlymu  Jono Basanavičiaus premiją Vyriausybė įsteigė 1992 metais, 2017-aisiais ji įgijo valstybinės  premijos statusą. Premija skiriama už išskirtinius nuopelnus etninės kultūros srityje, reikšmingą kūrybinę, mokslinę veiklą ir kitus darbus, susijusius su lietuvių etninės kultūros tradicijų plėtojimu, tautinės savimonės puoselėjimu ir etnokultūriniu ugdymu.

Nuotraukose Lietuvos tautodailininkų kūryba iš įvairių rajonų ir respublikinių parodų: