KLJS - Kanados lietuvių jaunimo sąjunga

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga Canadian Lithuanian Youth Association L’Association des Jeunes Lituaniens-Canadiens Kanados lietuvių jaunimo sąjunga yra gyvas šaltinis ateities lietuviškos bendruomenės organizacijų narių ir ypatingai – vadų. Mūsų organizacijos tikslas yra rūpintis bendru lietuvių jaunimo veiklos planavimu. Mes informuojame jaunimą aktualiniais klausimais – pvz. apie pasaulio lietuvių jaunimo kongresą. Mes aprūpiname pagalbines priemones jaunimo veiklai – pvz. organizuojame meno parodas supažindinti bendruomenę su lietuvių jaunimo kūrybą. Mes suburiame lietuvišką jaunimą – pvz. organizuojame suvažiavimus, šokius bei kitus renginius. Jaunimas yra mūsų, jūsų ir visų ateitis.

[email protected]

1 Resurrection Rd. Toronto, Ontario

Events by this organizer

No Events on The List at This Time

X