KLJS - Kanados lietuvių jaunimo sąjunga

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga Canadian Lithuanian Youth Association L’Association des Jeunes Lituaniens-Canadiens Kanados lietuvių jaunimo sąjunga yra gyvas šaltinis ateities lietuviškos bendruomenės organizacijų narių ir ypatingai – vadų. Mūsų organizacijos tikslas yra rūpintis bendru lietuvių jaunimo veiklos planavimu. Mes informuojame jaunimą aktualiniais klausimais – pvz. apie pasaulio lietuvių jaunimo kongresą. Mes aprūpiname pagalbines priemones jaunimo veiklai – pvz. organizuojame meno parodas supažindinti bendruomenę su lietuvių jaunimo kūrybą. Mes suburiame lietuvišką jaunimą – pvz. organizuojame suvažiavimus, šokius bei kitus renginius. Jaunimas yra mūsų, jūsų ir visų ateitis.

[email protected]

1 Resurrection Rd. Toronto, Ontario

Events by this organizer

No Events on The List at This Time

Dėmėsio! Attention!

Nuo 2024 m. liepos 1 d. leidybinė organizacija Kanados lietuvių kultūros draugija „Žiburiai” Inc. nutraukė veiklą.

tevzib.com tinklalapis lieka prieinamas, tačiau po 2024 m. liepos 1 d. nebus atnaujinamas. Visą „Tėviškės Žiburių” spaudos archyvą (1949-2020 m.) galima rasti adresu spauda.org


The Lithuanian Canadian Cultural Society “Žiburiai“ Inc. and tevzib.com are closed as of July 1, 2024. The website tevzib.com will not be updated.

A complete archive of the print edition of Tėviškės žiburiai (1949-2020) is available at spauda.org
X