Vertinga dovana Valdovų rūmų muziejui

Dr. P.Kiznis

Lietuvos valstybinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai direktorius dr. Vydas Dolinskas ir VšĮ „PK fondo“ vadovas, žinomas pramonininkas bei kultūros rėmėjas dr. Pranas Kiznis po beveik dvejų metų derybų pasirašė sutartį. Pagal ją muziejui neatlygintinai perduota saugoti ir eksponuoti ypač vertinga 23 paveikslų galerija, kurią sudaro įžymių XIV–XVII š. Italijos dailininkų tapybos darbų rinkinys. Valdovų rūmų muziejaus ir supratingo mecenato dr. P.Kiznio sutarimu su šia įspūdinga kolekcija nuo šiol bus galima susipažinti tik jai skirtoje salėje. Ši paveikslų galerija suformuota iš neseniai vienoje tarptautinėje parodoje eksponuotų kūrinių, kuriuos nutapė venecijiečiai, lombardiečiai, romiečiai, florentiečiai, sieniečiai, kalabriečiai, flamandai, taip pat graikų ir lenkų kilmės dailininkai. Dalį paveikslų pramonininkas dovanoja Valdovų rūmų muziejui, taip norėdamas praturtinti Lietuvos  kultūros bei meno rinkinius, kiti perduodami saugoti ir nuolat eksponuoti dvidešimčiai ir daugiau metų. Valdovų rūmų muziejuje įkurdintoje dr. P.Kiznio paveikslų galerijoje pristatomi XIV–XVII š. kūriniai, atstovaujantys  įvairioms italų tapybos mokykloms. Italų dailės istorikų teigimu, seniausias dr. P.Kiznio dovanojamas kūrinys buvo nutapytas XIV š. septintajame dešimtmetyje, t. y., jis mena valdovų Kęstučio ir Vytauto gyvenimo metus. Svarbius Lietuvos istorijos įvykius primena Jacopino del Conte (1515–1598) sukurtas popiežiaus Leono X portretas, kūrybingai atkartojantis Raffaello Sanzio (1483–1520) kūrinį. Būtent šis popiežius, asmeniškai bendravęs su Vilniaus vyskupu Albertu Radvila, pradėjo karalaičio Kazimiero Jogailaičio paskelbimo šventuoju procesą. Kiti paveikslai sukurti XV–XVII šimtmetyje. Galerijoje yra tokių garsių italų dailininkų kaip Federico Zuccari, Pietro da Cortona ir jo mokinių (šių dirbtuvių kūrinių yra buvę Vazų rinkiniuose), Lorenzo Lippi, Francesco Cairo (1607–1665) ar Mattios Preti bei kitų, darbų.

Net šeši į Vilnių atkeliavę paveikslai nutapyti XVI š., kiti penkiolika – XVII šimtmetyje. Būtent tuo metu Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniuje buvo europinio lygio kultūros ir meno centras, o valdovai Žygimantas Vaza ir Vladislovas Vaza per tarpininkus meno kūrinius įsigydavo Romoje, Florencijoje, Venecijoje, Neapolyje, kituose Italijos miestuose.
Visas kolekcijos įsigijimo, tyrinėjimų ir organizacinių klausimų derinimas užtruko bene dvejus metus. Kūriniai galutinai atrinkti konsultuojantis su Lietuvos ir užsienio dailės istorikais, restauratoriais ir kitais ekspertais, atlikus išsamius infraraudonųjų ir ultravioletinių spindulių bei kitus fizikinius tyrimus.Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad garbaus pramonininko ir mecenato, tačiau išties kuklaus žmogaus dr. P.Kiznio dėka į Lietuvą sugrįžta senojo Europos meno vertybės, kurios buvo ilgus šimtmečius naikinamos ir grobstomos įvairių perėjūnų, niokojusių Lietuvos žemę. Taip susigrąžinami prarasti Lietuvos europietiškumo, Lietuvos priklausymo lotyniškosios ir krikščioniškosios Europos civilizacijos erdvei ženklai.

         Parengta pagal Lietuvos spaudą

M.Kaminsko ntrs. Lietuvos meno rėmėjo dr.P.Kiznio paveikslų rinkinys Vilniaus Valdovų rūmuose: