Tarnyba Lietuvos kariuomenėje  

ADVERTISEMENT

Lietuvoje paskelbti 2024 m. karo prievolininkų sąrašai. Dalijamės svarbia informacija Lietuvos Respublikos piliečiams apie šauktinius ir tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Kviečiame šia informacija pasidalinti su Jūsų organizacijos nariais.

Aktuali informacija glaustai:

  • Atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą 2024 m. šaukiami į karo prievolininkų sąrašą įtraukti tarnybos atidėjimo priežasčių neturintys 2001–2005 m. gimę bei 1998–2000 m. gimę ir 2023 m. studijas baigę jaunuoliai. Iš viso pagal metinį šaukimo planą į tarnybą bus pašaukta daugiau kaip 3,8 tūkst. karo prievolininkų, jie tarnybą atliks 18-oje Lietuvos kariuomenės dalinių.
  • Pasitikrinti, ar asmuo yra įtrauktas į šių metų šauktinių sąrašą galima čia: https://sauktiniai.karys.lt/. Jaunuoliai kviečiami būti sąmoningais ir patiems pasitikrinti, ar pateko į sąrašus ir vykdyti esančius nurodymus.
  • Asmenys, įrašyti į kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašus, privalo pateikti savo duomenis ryšiams palaikyti, laiku atvykti pasitikrinti sveikatos. Jeigu yra aplinkybių, dėl kurių karo prievolininkas gali būti atleistas nuo karo prievolės ar privalomoji pradinė karo tarnyba gali būti atidėta, karo prievolininkas turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiamos atleidimo nuo karo prievolės ar privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo individualia tvarka aplinkybės.
  • Jei asmuo pateko į šaukiamųjų sąrašus ir gyvena užsienyje, privalo pateikti reikalingus dokumentus ir informaciją. Dokumentai priimami lietuvių arba anglų kalbomis, o dokumentai kitomis užsienio kalbomis turi būti pateikti kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti kartu su dokumentų originalais (užtenka gauti vertimą atlikusio vertėjo parašą ar vertimo biuro patvirtinimą).
  • Pirmajam kontaktui atvykti nebūtina, galima kontaktuoti su Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniu padaliniu ir nuotoliniu būdu.
  • Į privalomąją karo tarnybą šaukiamiems karo prievolininkams yra apmokamos kelionių (pirmyn ir atgal į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį ir Karinę medicinos ekspertizės komisiją) išlaidos.
  • Kiekvienas Lietuvos pilietis turi konstitucines piliečio teises ir pareigas, tarp jų ir karo prievolę, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos. Vien tik išvykimas (išvykimo deklaravimas) neatleidžia nuo karo prievolininko pareigų, nes karo prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo. Daugybinės pilietybės turėjimas taip pat neatleidžia nuo karo prievolininko pareigų.
  • Daugiau informacijos apie šauktiniams taikomas išmokas, tarnybos pasirinkimą savo noru, kelionės išlaidų kompensavimą, galimybę tarnauti užsienio valstybės kariuomenėje, reikalingus kontaktus ir kitą aktualią informaciją galite rasti https://www.karys.lt/

URM Globalios Lietuvos departamentas