Švenčių pamaldos jūsų namuose – užsirašykite YouTube tinkle / streaming of Easter Liturgies – please subscribe on Youtube

Brangieji,

Švęskime kartu Didžiojo tridienio – Kristaus Kančios ir Prisikėlimo – pamaldas iš savo namų Lietuvos kankinių šventovėje, Anapily, numatytu laiku. Vėliau bus galima žiūrėti įrašus.

Labai reikia, kad kuo daugiau žiūrovų („subscribers“) iš anksto užsisakytų, kad pagal youtube taisykles galėtume iš šventovės rodyti paprasčiausiomis vaizdo priemonėmis.

Prašome jūsų iš anksto užsisakyti/prisijungti youtube tinkle. Jei naudojate skirtingose vietose keletą atskirų kompiuterių ar išmaniųjų prietaisų („smart devices“), atidarykite ir prisijunkite iš kiekvieno atskirai (taip padauginsite užsakymų). Paprašykite ir priminkite, kad užsisakytų/prisijungtų jūsų šeimos nariai, draugai bei pažįstami, esantys bet kuriam pasaulio krašte. Pavadinimas youtube tinkle: „Lietuvos kankinių parapija / Lithuanian Martyrs“.

Atidarykite šį puslapį ir pasirinkite „subscribe“:

https://www.youtube.com/channel/UCZAqzrYYG9Gv1OG7ioDb4Gw  

Eikime drauge į pergalę ir prisikėlimą!

DIDYSIS KRISTAUS KANČIOS IR PRISIKĖLIMO TRIDIENIS

2020

Pamaldos youtube tinkle: „Lietuvos kankinių parapija / Lithuanian Martyrs“

https://www.youtube.com/channel/UCZAqzrYYG9Gv1OG7ioDb4Gw

DIDYSIS KETVIRTADIENIS / balandžio 9

7 v.v. – Paskutinės Vakarienės Mišios

 

 

DIDYSIS PENKTADIENIS / balandžio 10

3 v.d. – Kristaus Kančios pamaldos

 

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS / balandžio 11

Kristaus kančios ir mirties tylus apmąstymas

 

PRISIKĖLIMO SEKMADIENIS / balandžio 12

8 v.r. – Susitikimo su Prisikėlusiu Kristumi Mišios