Stasys Kuliavas pasakoja apie Lietuvių dienas Raptors varžybų metu

ADVERTISEMENT

Visi gerai žinome apie Air Canada centre Raptors varžybų metu ruošiamas lietuvių dienas. Apie tai, kada ir kas pradėjo rengti tokius renginius, pasakoja Stasys Kuliavas, Kanados lietuvių sporto apygardos komiteto narys.

Kas sugalvojo lietuvių dienas Raptors varžybų metu ir kada jos prasidėjo?

Stasys-Kuliavas
Stasys Kuliavas

Lietuvių toks dalyvavimas Raptors varžybose prasidėjo 2007 m., kai priešsezoninėse varžybose žaidė Raptors ir Kauno „Žalgiris”. Varžybas laimėjo Raptors šešių taškų persvara (105-99). Arenoje garsiai skambėjo „Žal-gi-ris!” ir „Lie-tu-va!”, kai lietuviai įmesdavo kamuolį į krepšį, ir tai labai stebino Raptors gerbėjus. Kanados lietuvių sporto apygarda kartu su Raptors vadovybe suorganizavo lietuvių bendruomenės narių dalyvavimą šiose varžybose, o vėliau – susitikimą Toronto Lietuvių Namuose.

Lietuvių diena oficialiai prasidėjo 2010-2011 m.žaidynių sezonu metu, kai Raptors pasirašė sutartį su Lietuvos rinktinės žaidėju Linu Kleiza. Norėjome vėl suteikti progos vietiniams lietuviams gausiai dalyvauti krepšinio varžybose, parodyti paramą lietuviui krepšininkui. Pateikiau šį pasiūlymą tuometiniam Raptors generalinio direktoriaus padėjėjui Maurizio Gherardini, kuris mane supažindino su reikiamu žmogumi savo organizacijoje.

Tada prasidėjo tradicija, kad lietuvis žaidėjas po varžybų ateina susitikti su susirinkusiais gerbėjais. Nuo 2012 m. Raptors komandą papildė Lietuvos rinktinės žvaigždė Jonas Valančiūnas, kuris labai noriai dalyvauja susitikimuose su krepšinio sirgaliais. Smagu, kad tokia lietuvių dienos tradicija tęsiasi jau 6 metus. Paprastai susirenka 700- 800, ir arenoje neįmanoma nepastebėti plevėsuojančių trispalvių bei žaliai apsirengusių krepšinio sirgalių.

Ar būna ir kitų tautų tokios dienos?

Taip, būna italų, ispanų, kinų, argentiniečių. Dalyvių skaičiumi lietuvių diena nusileidžia tik indų dienai. Jei skaičiuotume, kiek yra žmonių lietuvių bendruomenėje ir kiek jų dalyvauja tautinėje Raptors dienoje, tai lietuvių susirenka daugiausia iš visų kitų tautų.

Kaip prasidėjo pokalbiai su Raptors?

Pirma tokia diena buvo bandymas tiek mums, tiek Raptors organizacijai. Mes nelabai žinojome, ko buvo galima prašyti, o Raptors nežinojo, kiek susirinks lietuvių. Pirmaisiais metais Raptors krepšininkas Linas Kleiza įrašė lietuviškai sveikinimą, kuris buvo rodomas arenoje, o Amerikos ir Kanados himnus giedojo solistas A. Radtkė. Prie įėjimo į areną grojo „Sūduvos“ kaimo kapela (tuometinis vadovas V. Balyta). Po varžybų Linas Kleiza atėjo susitikti su žiūrovais, ir man teko parengti trumpą pokalbį su juo. Džiugu, kad šį darbą iš manęs perėmė Kanados lietuvis, profesionalus NBA komentatorius ir buvęs NBA žaidėjas Leo Rautins.

Kanados lietuvių sporto apygarda kasmet rūpinasi, kad Raptors leistų lietuvių vaikams stovėti kartu su žaidėjais himnų metu. Pirmą kartą jie taip stovėjo 2012 m., ir tai buvo apskritai pirmas kartas NBA istorijoje, kad šalia profesionalių žaidėjų stovėtų vaikai, Toronto „Aušros”, Mississaugos „Anapilio” ir Hamiltono „Kovo” krepšinio komandų žaidėjai.

Kokios Jūsų pareigos ar darbai, susiję su tomis dienomis? Kas Jums padeda?

Savo laiką ir darbą aukoja V. Kuraitė, T. Kuras, V. Kurienė, A. Akstinas, V. Radžiūnaitė. Jų darbas beveik nematomas visuomenei, nes jie atlieka įvairius derinimo darbus, kad viskas sklandžiai praeitų. Esu jiems skolingas po kelis bokalus alaus, – juokiasi Stasys Kuliavas.

Kas planuoja, kokie bus lietuviams dovanojami marškinėliai?

Mes įkalbinome Raptors, kad šia proga paruoštų marškinėlius. Esame vienintelė bendruomenė, kuriai suteiktas toks malonumas. Jų piešinį paruošia Raptors reklamos ir prekybos skyrius ir mums parodo prieš spausdinant. Stengsiuosi, kad kada nors lietuviai žiūrovai gautų tie dye marškinėlius, kokiais buvo apsirengę lietuviai sportininkai, dalyvavę 1992 m. olimpiadoje.

Koks Raptors lietuvių krepšininkų indėlis, ruošiant lietuvių dienas?

NBA varžybų, treniruočių ir kelionių tvarkaraštis yra labai įtemptas, ir Jonui Valančiūnui lieka mažai laisvo laiko, todėl jam labai smagu, kai gauna progos nors ir trumpai pabūti su savais.

Vertindamas lietuvių bendruomenės paramą, kaip ir Linas Kleiza anksčiau, Jonas Valančiūnas nuperka bilietų ložėje (VIP box) į 4-5 varžybas kas sezoną ir padovanoja šiuos bilietus įvairioms lietuvių vaikų organizacijoms. Jo dėka beveik 100 vaikų turi progos pamatyti varžybas, kurių gal niekuomet pamatyti negalėtų.

Pasinaudodamas proga, noriu pakviesti krepšinio mėgėjus į Raptors var- žybas kovo 14 d. 12 v.p.p. Air Canada centre. Pirkdami bilietus www.raptors905. com/ticketpass, žinokite, kad slaptažodis yra lith905, ir už trijų bilietų kainą gausite keturis. Ir ačiū Tėviškės žiburiams, kad jiems rūpi lietuvių sportas.

Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi R. Žemaitytė-De Iuliis