“Sedulos“ klubo Užgavėnės – linksmos ir sočios

ADVERTISEMENT

Varėm ir išvarėm žiemą! Blynai — čirviniai, su varške, lietiniai su uogiene, trijų rūšių kugelis su kaupu riebios grietinės, baisios kaukės, linksmi šokiai, tradiciniai žaidimai ir dainos ir….garsūs rėkimai ir kojų trepsėjimas; Kanapinis laimėjo kovą prieš Lašininį (su vaikų pagalba) ir pavasaris dabar į Vankuverį tikrai ateis ir blogybės išvarytos.

Šeštadienį, Vasario 10 d., Estų kultūros salėje Vankuveryje ir jo apylinkėse gyvenantys lietuviai linksmai švente Užgavėnes. Į šventę organizatoriai — Britų Kolumbijos lietuvių bendruomenė ir tėvų ir vaikų klubas „Sedula“ — subūrė daugiau nei 70 bendruomenės narių ir jų draugų.

Susirinkusius linksmino suvalkietiška ir žemaitiška tarme renginį vedusios „Sedulos“ klubo mamytės Danguolė Chandler ir Valdonė Koronczi. Lašininis (Martynas Šmitas) pralaimėjo du kartus — betraukdamas virvę ir maišų kovoje. Vaikai padėjo Kanapiniui (Liudas Sodonis) o visi kiti svečiai garsiai trepsėjo kojomis ir rėkė „žiema žiema bėk iš kiemo!“. Prisiminėm tokias dainas ir šokius, kaip – “Siūlai siūlai susivykit…”, “Tupi šarka vidury…” ir net kelis kartus kartojome “Šiaudiniai batai, šakaliniai padai…”

Ačiū klubo „Sedula“ mamytėms Kristinai Jaugelis, Danguolėi Chandler, ir Valdonėi Koronczi už lyderystę ir įkvėpimą palaikant lietuviškas tradicijas. Dėkingi Andrejai Berneckai už kūrybinį darbą, gaminant bendruomenės Morę ir sukurtus kostiumus ir kaukių dirbtuves. Smagu buvo bendradarbiauti su Adriana Maksimavičiūte, kuri prisidėjo nuo KLJS. Dėkojame Kanados Lietuvių Fondui už finansinę paramą ir visiems renginio organizatoriams, savanoriams, ir valdybos nariams prisidėjusiems prie šios smagios šventės:

Buvo labai smagu matyti tiek daug bendruomenės narių ir draugų, besimėgaujančių ir ragaujanciu skanius blynus ir švenčiančius Užgavėnes kartu!

Linkime visiems puikų emocijų, karštos arbatos ir gardžių, sočių Užgavėnių!

Britų Kolumbijos lietuvių bendruomenės inf.

Gabijos Muznikaitės, Algio Jaugelio, Kristinos Jaugelis, Valdonės Koronczi ntrs.