Pandemija – ne kliūtis žaisti krepšinį

Laurynas Misevičius, PLB sporto  reikalų komisijos  pirmininkas , ŠALFASS Centro valdybos pirmininkas  

Kai prieš 17 metų kartu su tuometiniu LR ambasadoriumi JAV Vygaudu Ušacku pradėjome neeilinį krepšinio diplomatijos renginį už Atlanto, niekas negalėjome pagalvoti, kad šiemet, gražiu skaičių deriniu pasižyminčiais 2020-siais, teks viską pradėti… jei ne nuo pradžių, tai visiškai kitaip. Tačiau, kita vertus, pastaraisiais metais tapo aišku, kad tradicinis „Ambasados taurės“ turnyras Vašingtone seniai išėjo iš savo pirmykščių ribų, jau pernai jame apsilankė ir dalyvavo netgi komanda iš Lietuvos. Taigi, šiais istoriniais pandemijos metais kartu su LR ambasados JAV kolektyvu, JAV LB ir ŠALFASS nutarėme į bene populiariausios lietuvių tarpe sporto šakos turnyrą už Atlanto įtraukti ir visus Pasaulio lietuvių bendruomenės kraštus, nes šį sykį keliausime į Jungtinių valstijų sostinę… nuotoliniu būdu. Taigi PLB Sporto komisija kviečia dalyvauti šių metų „Ambasados taurės“ krepšinio rungtyse, neišvykstant iš savo miesto, rajono, šalies, siųsti savo žaidimo vaizdo įrašus. Laikantis visų saugumo reikalavimų!’’

Daugiau žinių ir dalyvių registracija:  https://forms.gle/2mBrUGicAWfZpdEn6