Maironio mokykla

ADVERTISEMENT

Sveikiname visus su jau prasidėjusiais Naujaisiais metais – mūsų kalendoriuje jau 2023-ieji! Tikriausiai, jau visi pasiilgome vieni kitų, bus smagu vėl susitikti mokykloje.

Sausio 14 d. sugrįžtame į klases įprastu laiku.

Toronto Lietuvių Namai paaukojo mūsų mokyklai $500. Dėkojame!