Bėgimas “Gyvybės ir mirties keliu” Vilniuje

Advertisement

Sausio 7d. Vilniuje vyko tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“. Šis bėgimas pradeda renginių savaitę, prisimenant ir pagerbiant Sausio 13-osios įvykių dalyvių atminimą. 1991-ųjų sausio 13-osios naktį sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. tuomet žuvo 14 žmonių, sužeista daugiau kaip tūkstantis.  Nors sovietų kariams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, jie neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomo tuometinės Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pastato.

Nuo 1992 metų vykstančiame bėgime Vilniaus gatvėmis kasmet dalyvauja keli tūkstančiai bėgikų. Šiemet šis atminimo žygis surengtas 31-ąjį kartą, jame dalyvavo 6,000 vilniečių, svečių, Lietuvos šaulių ir karių, NATO tarptautinių būrių kariai.  Atminimo bėgimo”Gyvybės ir mirties keliu” pradžia prie Antakalnio kapinių, kur palaidoti laisvės gynėjai. Čia prie paminklo pagerbiamas žuvusiųjų sausio 13 d.atminimas.  Įveikę 9 km. nuotolį Vilniaus gatvėmis, bėgikai  sustoja prie Vilniaus televizijos bokšto. Čia visiems dalyviams išdalinti atminimo medaliai.