Lietuva ir Prancūzija: draugystė stiprėja

ADVERTISEMENT

Lietuvos Respublikos Prezidentas G.Nausėda kovo 12-13 dienomis su oficialiu vizitu lankėsi Paryžiuje. Darbiniuose susitikimuose su Prancūzijos prezidentu E.Macron buvo aptarti Europos saugumo, paramos Ukrainai, ES gynybos pramonės stiprinimo bei dvišalio bendradarbiavimo klausimai. Lietuvos prezidentas taip pat atidarė Lietuvos ir Prancūzijos dvišalį gynybos forumą. Be šios darbotvarkės, buvo numatyta ir svarbi kultūrinių renginių programa.

Paryžiuje, Invalidų rūmų Šv. Liudviko katedroje vykusiame renginyje, dalyvaujant Prancūzijos prezidentui su žmona, G.Nausėda pristatė būsimą Lietuvos kultūros sezoną Prancūzijoje, pasidžiaugė, kad 2021 m. pasiektas susitarimas su Prancūzijos Prezidentu E. Macron, jam lankantis Lietuvoje, tapo tikrove. Šis vakaras ir koncertas, kuriame dalyvavo pianistai Mūza Rubackytė, Simonas Poška ir Sebastieno Billardo diriguojamas orkestras, tapo įžanga į rudenį prasidėsiantį Lietuvos kultūros sezoną Prancūzijoje.

Lietuvos sezono Prancūzijoje metu visoje Prancūzijoje vyks daugiau nei 200 renginių, kuriuose dalyvaus daugiau nei 500 menininkų, atlikėjų, kitų sričių atstovų iš Lietuvos. Tuo metu taip pat vyks diplomatijos, ekonomikos ir inovacijų skatinimo renginiai, mokslo ir švietimo bendradarbiavimo projektai.

Lietuvos prezidentas ir jo žmona kartu su Paryžiaus mere A.Hidalgo dalyvavo oficialiame skvero “Lietuvos sodai” atidaryme. Tai ypatinga Lietuvai vieta: Lietuvos vardo sodelis įrengtas netoli pastato, kuriame tarpukariu, 1925m,. įsigytame pastate iki pat 1940-ųjų, veikė nepriklausomos Lietuvos ambasada. Vėliau šią diplomatinę atstovybę užėmė šalį okupavusi Sovietų Sąjunga ir nebegrąžino Lietuvai. G. Nausėda atkreipė dėmesį, kad istorinio pastato fasadas ir šiandien paženklintas Gediminaičių stulpais, liudijančiais apie tikrąją jo istoriją. Šalies vadovas dėkojo Prancūzijai, niekada nepripažinusiai Lietuvos okupacijos.

G.Nausėda taip pat dalyvavo, atidengiant atminimo lentą iš Lietuvos kilusiam skulptoriui Jacques Lipchitz, vienam iš žymiausių kubizmo atstovų skulptūroje. Lipchitz, tikroji pavardė Chaimas Jakovas Lipšicas, (1891–1973) – pasaulinio garso skulptorius. 1905–1909 metais jis mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje, 1909 metais studijuoti dailės išvyko į Paryžių. Jo skulptūros puošia Pompidou centrą Paryžiuje, „Musée des Beaux Arts” Ruane, Romos katalikų bažnyčią Assy Prancūzijoje, Guggenheimo ir MOMA muziejus Niujorke, Meno galeriją Toronte ir kt.

Su gera naujiena iš Prancūzijos grįžo ir Lietuvos muziejininkai. Pasirašyta trejų metų bendradarbiavimo sutartis tarp Luvro ir Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM). Joje numatyta Lietuvos muziejininkų mokymas, pokalbiai apie muziejininkystes veikla karo sąlygomis ir kt. veikla.

Kartu su prezidentu atvykusi į Paryžių Diana Nausėdienė, be kultūrinių renginių, turėjo progos susitikti su Prancūzijos lituanistinio švietimo organizatoriais ir pedagogais.