Kanados – Lietuvos paramos fondas Jonavoje

Fondo koncertas

Šių metų kovo 23 dieną Jonavoje įsteigtas Kanados paramos fondas „Looking at the Stars”, jo steigėjas – Kanadoje, Toronte, gyvenantis Dmitrijus Kanovičius.

Paramos fondas „Looking at the stars“nuo 2015 metų rengia labdaringus klasikinės muzikos koncertus Kanados ir Lietuvos įkalinimo įstaigose, pabėgėlių stovyklose, pensininkų namuose. pasirodymus jau surengė smuikininkas Gidonas Kremeris, pianistai Lukas Geniušas ir Darius Mažintas, Toronto Simfoninis ir Kremerata Baltica orkestrai, smuikininkai Jonathan Crow, Barry Shiffman, violončelistai Joseph Johnson ir kiti. Sėkmingas 2020-2021 metų bendradarbiavimas su Lietuvos kalėjimų departamentu, jo vadovu Virginijumi Kulikausku, įgyvendinant šešių renginių ciklą Lietuvos kalėjimuose, paskatino įsteigti fondą „Looking at the stars“ įsteigimą Lietuvoje. Fondo meno vadovu tapo pianistas Darius Mažintas.

Fondas „Looking at the Stars“ įsteigimo Lietuvoje proga gegužės mėnesį ketina surengti septynių renginių ciklą. Lietuvos kalėjimuose ir pabėgėlių priėmimo centruose kalintiems koncertuos pianistai Lukas Geniušas, Darius Mažintas, Tony Yang (Kanada), violončelininkas Glebas Pyšniakas ir smuikininkė Dalia Dedinskaitė. Abiejų fondų steigėjas, Kanados ir Lietuvos pilietis Dmitrijus Kanovičius, iš Lietuvos išvykęs į Kanadą 1983 metais, teigia, kad steigti tokį fondą paskatino jo tėvo rašytojo, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato (2014) Grigorijaus Kanovičiaus kūryba, konkrečiai, 1959 metais išleista novelė „Aš žiūriu į žvaigždes“. Novelės veiksmas vyksta gimtajame rašytojo mieste Jonavoje. Šis kūrinys, pasak Dmitrijaus Kanovičiaus, nulėmė ir labdaros fondo pavadinimą, ir jo Lietuvoje įsteigimo vietą. Fondo tikslas – stiprinti nuteistųjų, pabėgėlių, senatvės sulaukusių žmonių orumą ir viltį, dovanojant jiems klasikinės muzikos renginius, atliekamus įžymių atlikėjų.

Dmitrijus Kanovičius –  Kanados- Lietuvos fondo “Aš žiūriu į žvaigždes” Jonavoje steigėjas