“Aušros” klubas palaiko Ukrainą

Advertisement

Toronto Prisikėlimo parapijos  Aušros” sporto klubas naująjį aktyvios veiklos sezoną pradeda ne tik įprastinemisikrepšinio, lakrosso ir teniso treniruotėmis, bet ir kitais užsiėmimais. Balandžio mėnesi “Aušros” o klubas įsigijo Ukrainą palaikančius lipdukus, kuriuos pardavinėja Kanados Lietuvių jaunimo sajungos nariai. Surinkti pinigai už lipdukus bus skiriami Ukrainai. Mes taip pat prašome turimas naujas ar panaudotas, bet dar geros kokybės sporto priemones atvežti į Toronto Prisikėlimo parapiją. Ypač laukiame frisbees (plastinių lėkščių) ir krepšinio ar futbolo kamuolių. Ant jų užrašysime vilties ir padrąsinimo žodžius Ukrainos vaikams ir jaunimui, “Aušros” komandos galės nusifotografuoti prie šių surinktų daiktų, o paskui juos perduosime Kanados Ukrainiečių kongresui, kad išsiųstų į Ukrainą.

Balandžio 30 d. 3 v.p.p. “Aušra” visus kviečia aktyviai dalyvauti jau antrojoje paveldo dienoje kartu su Toronto futbolo klubu. Tą dieną galėsite matyti varžybas su Cincinnati klubo futbolininkais. Prieš varžybas kviečiami 12-2 v.p.p. susitikti Toronto Lietuvių Namuose, bare Capone – Lokyje, pasivaišinti priešpiečiais ir pabendrauti, prisidėti stiprinant šią gražią sporto tradiciją. Ateikime pasipuošę lietuviškais simboliais ar “Aušros” klubo apranga. Jos neturintys galesite įsigyti vietoje.

Atsineškite sirgalių padrąsinimo plakatų – galite laimėti Capone apdovanojimą. Kviečiame visus – šeimas, draugus,dalyvauti smagiame sporto renginyje!

Onutė Staneviičiūtė-Mills