Kanados Liberalų vyriausybėje dirba lietuvė Zita Astravas

headshot
Zita Astravas, Kanados federacinės vyriausybės spaudos atstovė

Zita Astravas (Astravaitė), žinoma ir gerai vertinama žiniasklaidos specialistė puikiais bendravimo įgūdžiais, žengė dar vieną žingsnį savo profesinės karjeros srityje. Ji dabartinės federacinės liberalų vyriausybės paskirta į svarbias pareigas.

Prieš šį paskyrimą Zita yra dirbusi Ontario provincijos buvusios sveikatos apsaugos ministerės Deb Matthews spaudos atstove. Ji puikiai susidorojo su tuometiniais ministerijoje buvusiais keblumais: Ornge greitosios pagalbos malūnsparnių agentūros, e-health skandalais, padėjo vyriausybei nelengvose derybose su Ontario gydytojų sąjunga. Jos diplomatiniai sugebėjimai, puiki iškalba, padėjo vadovybei išvengti nemalonių akistatų su spauda.

Spaudos atstovės profesiniai sugebėjimai bei pagarbus bendravimas su priešininkais sulaukė gero įvertinimo netgi iš kritiškai nusiteikusių žurnalistų. Prasidėjus provincijos rinkimams, Zita tapo liberalų rinkimų štabo nare ir, matyt, jos profesinė patirtis taip pat neliko nepastebėta. Kathleen Wynne, laimėjusi rinkimus, 2013 m. nedvejodama pasirinko Zitą Astravas savo spaudos atstove, o vėliau ji tapo spaudos skyriaus vadove. Neilgai Zita dirbo ir šiose pareigose.

Pakviesta dirbti J.Trudeau liberalų vyriausybėje, ji neseniai iš Toronto persikėlė į Otavą, kur pradėjo federacinės liberalų vyriausybės vadovo atstovės spaudai tarnybą. Zita turi dar ir kitą pareigą, Director of Issues Management, jai patikėta, atsižvelgiant į svarbą ir kasdieninę politinę padėtį, sudaryti ministerio pirmininko Justin Trudeau bei dar kelių vyriausybės ministerių veiklos kalendorius. Bravo, Zita!

Pagal The Globe and Mail bei The National Post parengė Irena Ross

Top Queen’s Park staffers, including a Lithuanian, to work for Trudeau’s new government

The new prime minister received more than the Ontario premier’s vocal support on the campaign trail: he also borrowed a number of her top staff.

Zita Astravas, the premier’s director of media relations, is the latest Queen’s Park staffer to announce her departure for the prime minister’s office. She took a leave of absence to serve as Trudeau’s press secretary and will now be his director of issues management.

Astravas is a seasoned press secretary, who served then-Health Minister Deb Matthews during her tough tenure dealing with the Ornge scandal, lingering questions about eHealth and a tough round of negotiations with doctors. She moved to the premier’s office as a press secretary soon after Wynne took office in 2013, and has since been an integral part of Wynne’s team. Well-liked by media, Astravas doesn’t shy from reaching out to, or working with, her government’s harshest critics and her departure is a big loss for Wynne.

nationalpost.com