Gerumo  laiškai  “Labdaros” gyventojams

Visi laukiame pavasario, kai saulės paglostyti ant medžių kalasi pumpurai, skleidžiasi pirmųjų gėlių žiedai. Mūsų slaugos namų “Labdara” gyventojams šis pavasaris ne toks smagus, nes dėl COVID-19 pandemijos lankytojai ateiti negali. O gyventojai ypač ilgisi šeimos ir bendruomenės ryšio, kuris yra gyvybiškai svarbus jų sveikatai ir džiaugsmui.

Prieš praėjusias šv. Velykas lietuviška Toronto bendruomenė susibūrė rašyti nuoširdžių sveikinimų savo seneliams. Prie mūsų  parapijiečių   prisidėjus netgi nelietuviškai kalbančių kaimynystės šeimų bendruomenei,  “Labdaros” velykinių sveikinimų pašte buvo  net 357  spalvingi atvirukai. Taip, Jūs  tikrai nudžiuginote visus gyventojus  ir atnešėte jiems  šilumos ir šventinio džiaugsmo! 

Mes visi turėtume didžiuotis, kad skleidžiame gerumą ir atnaujintą viltį kiekvienam iš jų per rašiusiųjų atvirukus  meilę, gerumą ir dosnumą! Bravo!

Norime nuoširdžiai padėkoti Dirmantų-Groen in’t Woud šeimai, kuri kartu su Toronto Prisikėlimo parapija ir šiemet pavasarį organizavo  šv.Velykų sveikinimų atvirukų vajų. Taip pat dėkojame daugeliui žmonių, kurie atrado laiko ir dalyvavo rašant sveikinimo atvirukus “Labdaroje” gyvenantiems mūsų kaimynams.

Nėra tokio darbo, kuris būtų per mažas, kad pakeistų žmogaus gyvenimą, ypač tiems, kuriems to labiausiai reikia šiuo sunkiu mūsų gyvenimo laikotarpiu.

Nuoširdus Ačiū Jums visiems!

Nerijus Augutis, “Labdaros” slaugos namų  savanorių koordinatorius

Savanorių dėka slaugos namų gyventojai Kristaus prisikėlimo šventės proga sulaukė nuoširdžių sveikinimų

Slaugos namų gyventojų  laisvalaikis

Del gyventojų sveikatos saugumo -tik nuotoliniai pasimatymai