october, 2021

31octAll DayRudeninis kapų lankymas

more

Event Details

Lietuvos kankinių šventovėje už mirusius melsimės 10:30 v.r. ir 2 v.d. Mišiose. Visą dieną vyks Šv. Jono KAPINIŲ LANKYMAS.

Kapų lankymo dieną, spalio 31, sekmadienį, PIETŪS Anapilio sodyboje bus parduodami lauke prie Muziejaus salės durų (prie „D“ salės) nuo 10 v.r. iki 4 v.d. Bus cepelinų, kugelio bei dešrų su kopūstais ir bulvėmis. Maistas bus ruošiamas ir parduodamas pagal valdžios sveikatos apsaugos nurodymus.

Čia rasite daugiau informacijos

Time

All Day (Sunday)

Location

Šv. Jono kapinės / Saint John's Lithuanian Cemetery

2185 Stavebank Rd.

X