may, 2020

31may10:00 am4:00 pmPavasarinis KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse

more

Event Details

Kapų lankymo dienos tvarka
• Gegužės 31, sekmadienį, vyks pavasarinis KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse.
• Anapilio ir parapijos salės bei Lietuvos kankinių šventovė dėl sveikatos apsaugos šiuo metu yra uždarytos, negalima visiems kartu susiburti.Kviečiame žiūrėti Mišias per  YouTube.
• Kapų lankymo dieną, gegužės 31, sekmadienį, PIETŪS Anapilio sodyboje bus parduodami lauke prie Muziejaus salės durų (prie „D” salės) nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. Bus cepelinų, kugelio bei dešrų su kopūstais ir bulvėmis, taip pat atsigerti. Maistas bus ruošiamas ir parduodamas pagal valdžios sveikatos apsaugos nurodymus. Prašome prie durų privažiuoti automobiliu ir neišlipti, atidarius vairuotojo langą pasakyti kiek bei kurio valgįo perkate ir paduoti mokestį. Vieno valgio kaina $10, prašome iš anksto pasiruošti lygią sumą, nes grąža dėl sveikatos apsaugos nebus duodama. Maišelyje pro langą gavus valgio dėžutę, prašome iškart nuvažiuoti tolyn į aikštę, kad galėtų iš paskos privažiuoti kitas automobilis. Visos salės bus uždarytos, todėl naudoti prausyklų nebus galimybės.

Time

(Sunday) 10:00 am - 4:00 pm

Location

Anapilis

2185 Stavebank Rd, Mississauga, ON L5C 1T3

X