Dėmesio studentai!

ADVERTISEMENT

Labdaros Fondo/Toronto Lietuvių Namų Stipendijų Fondas skiria stipendijas gimnaziją baigusiems ir aukštesniojo  mokslo siekiantiems lietuvių kilmės studentams, kurie yra Toronto Lietuvių Namų arba Labdaros Fondo nariais. 

Bus skiriamos 5 stipendijos: viena $2,500, dvi po $2,000 ir dvi po $1,500.

Prašymo formas galite rasti Labdaros Lietuvių Slaugos Namų svetainėje: www.labdara.ca

Prašymai turi būti pateikti iki 2024 m. sausio mėn. 15 d.