Būsima popiežiaus Pranciškaus kelionė į Lietuva jau suplanuota

ADVERTISEMENT

Kaip oficialiai patvirtino paskelbtas Šventojo Sosto Spaudos įstaigos pranešimas, rugsėjo 22-25 dienomis popiežius Pranciškus aplankys Baltijos valstybes: Lietuvoje – Vilnių ir Kauną, Latvijoje – Rygą ir Agluoną, Estijoje – Taliną.

Nors popiežiaus kelionės oficiali programa dar nepaskelbta, jau yra žinomi kai kurie būsimos kelionės programos punktai. Skelbiama, kad lankydamasis rugsėjo 22-23 dienomis Šventasis tėvas susitiks su Lietuvos tikinčiųjų bendruomene, jaunimu, neįgaliaisiais, dvasininkais, vienuolėmis ir vienuoliais, tremtiniais ir politiniais kaliniais bei išgyvenusiais Holokaustą žmonėmis. Numatoma, kad popiežius sustos pasimelsti Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje, KGB kalėjime. Po susitikimo su prezidente D.Grybauskaite popiežius kreipsis į Vilniaus Daukanto aikštėje susirinkusius žmones. Vilniuje rugsėjo 22, šeštadienį, numatomas popiežiaus susitikimas su jaunimu. Antrąją lankymosi Lietuvoje dieną, rugsėjo 23-ąją, sekmadienį, popiežius Kaune aukos Mišias, kuriose kviečiami dalyvauti visos Lietuvos tikintieji.

Rugsėjo 24-ąją popiežius Pranciškus lankysis Latvijoje, dalyvaus ekumeninėse pamaldose Rygos liuteronų katedroje, prie  Laisvės paminklo susitiks su Latvijos vadovais ir visuomenės atstovais, aukos Mišias Agluonos Dievo Motino šventovėje.

Estijoje,Taline, popiežius lankysis rugsėjo 25 d. Šventojo Sosto Spaudos įstaiga, paskelbusi žinią apie būsimą popiežiaus kelionę į Baltijos valstybes, kartu paskelbė ir tris šiai kelionei sukurtus logotipus.

„Kristus Jėzus – mūsų viltis!” – skelbia Lietuvos žmonėms Romos vyskupo Pranciškaus apsilankymo rugsėjo mėnesį į Vilnių ir Kauną logotipas. Žodžiai „Kristus Jėzus – mūsų viltis!” įrašyti logotipe po baltu Kryžiumi, už kurio Šventosios Dvasios simbolis. Kryžius primena tris dalykus: Jėzaus mirties pergalę, mūsų krikščionišką tikėjimą ir patį popiežių Pranciškų, Kristaus vikarą žemėje. Šventoji Dvasia pavaizduo-ta kaip liepsna ir balandis.

Balandžio plunksnos nudažytos tautinės vėliavos spalvomis, simbolizuoja visų Lietuvos žmonių į popiežiaus vizitą sudėtas viltis, nes kaip sakoma oficialiame logotipo paaiškinime, „esame tikri, Pranciškaus kelionę jie patirs kaip galingą ir visa atnaujinantį Šventosios Dvasios gūsį”. Šventosios Dvasios balandžio trispalvės plunksnos, Lietuvos respublikos vėliavos spalvos, irgi turi simbolinę prasmę – simbolizuoja Bažnyčios viltį, kad Lietuva visuomet pasiliks gyventi mirtį nugalėjusios Kristaus pergalės šviesoje, kad Lietuvą sustiprins Jo atsiųsta Šventoji Dvasia.

Lietuvos, Latvijos, Estijos logotipai

Vatikano radijo inf.